Setina, soustředění mládeže

28. srpna 2023 (14:42)

KlubovéZpravodajství

Setina, soustředění mládeže – pátek, den šestý (poslední)

Všichni účastníci soustředění byli spokojeni s průběhem, náplní a aktivitami. Poděkování patří také Nadaci OKD a jejímu finančnímu příspěvku

Pustá Polom – Setina 6.-11. 8. 2023 – V seriálu „Setina, soustředění mládeže“ nás vedoucí soustředění Radek Kloda seznamuje s průběhem každého dne. Začali jsme dnem prvním, ve skutečnosti to byl den následující po příjezdu do Setiny. Do reportu o průběhu prvního celého dne soustředění byl zahrnut i onen necelý půlden po příjezdu. Radek však popisuje dění od příjezdu na místo, takže podle něho jde o den šestý. Z praktických důvodů už nebudeme počítání dnů měnit, takže dnes přinášíme report o pátém dnu pobytu s podtitulkem Pátek - den šestý (poslední)

Fotbálek na závěr

Fotbálek na závěrBudíček byl tentokrát posunut až na půl osmou, protože večerní diskotéka se protáhla až do jedenácté hodiny večerní a odchod do postýlky se většině dětí trochu opozdil. Po budíčku, rozcvičce a snídani byl volný čas věnován úklidu pokojů a přípravě na poslední trénink soustředění.

Trénink začal sice až v deset hodin, ale jako obvykle začal společnou rozcvičkou, která byla sice kratší, ale tentokrát intenzívnější. Všichni cvičili s elánem, protože se již viděli na hřišti při fotbálku a kopání do kulatého nesmyslu. I když se hrálo jen tak, prakticky všichni chtěli ukázat, že jim kopaná není cizí. Do hry se zapojily i všechny holky.

Po fotbálku se všichni sešli ke společné fotce s bannerem, který zdůrazňuje, že akce byla financována rovněž z dotace Moravskoslezského kraje.

Po obědě se odměňovalo

Vedení soustředění mělo ještě před posledním obědem práci, museli vyhodnotit všechny soutěže družstev a jednotlivců a vypsat diplomy. Po obědě pak již bylo v jídelně vše připraveno pro vyhodnocení nejen nejlepších jednotlivců a družstev, ale také ostatních, kteří nějakým způsobem zapůsobili na trenéry. Například byli odměněni ti, kteří měli nejlepší hodnocení úklidu pokojů – dvojice bratři Adrián a Andrej a dvojice Nela a Maruška.

Jako jednotlivec byl oceněn Samuel, který při večerní zábavné akci – Setina má talent – 2023 vystoupil jako první z dětí a pěkně zazpíval písničku. Nejmladší Filip byl zase pasován na hráče ragby „se vším všudy“, protože to byl jeho první pobyt s hráči na společné akci.

Po pasování pak přišlo na řadu vyhlášení pořadí v soutěži družstev. Jako první s mírnou převahou zvítězilo družstvo Avatarů, a protože v celkovém hodnocení měla zbylá dvě družstva stejný počet bodů, nakonec o konečném pořadí rozhodovaly body za úklid pokojů. Díky lepšímu úklidu nakonec konečné druhé místo v soutěži družstev získalo družstvo Snakes a třetí skončilo družstvo Modrých kohoutů.

Vítězné družstvo Avatarů: zleva v popředí Thori, Filip a Theo, vzadu zleva Nela, Maruška, Ivana (šéfka) Gábina, Ema a Viky

Družstvo Modrých kohoutů - zleva Mateo, Jáchym, Jonatán, Matěj, Tomáš (šéf), Jonáš, před ním Marek, Vojta a David.

Také soutěž jednotlivců byla vyhodnocena a všichni dostali diplomy a sladké odměny za umístění se v soutěži, ve které byli kluci a děvčata rozděleni podle věku – skupina S1 do 8 let, skupina S2 do 10 let, skupina S3 do 11 let a skupina S4 do 12 let.  Vítězem skupiny S1 se stal Miki před Theem a Samem, vítězem skupiny S2 se stal Vašek, před Mateem a Vojtou, vítězem skupiny S3 se stal David před Šimonem a Gabčou a vítězem skupiny S4 se stal Matěj před Jonášem a Viky.

Také trenéři měli svoji vlajku, zleva Radek, Tomáš, Ivana, Natálie a Petr. Na snímku chybí Klára, která v pátek musela odjet dřív.

Konec: ragbyová hymna a foto

Po vyhodnocení a ukončení soustředění jsme si zazpívali ragbyovou hymnu a po naložení všech zavazadel a vyfotografování před klubovým autobusem jsme vyrazili domů.

Poděkování na závěr

Děkuji touto cestou Moravskoslezskému kraji za dotaci, ze které se z části soustředění mládeže financovalo. Rovněž chci poděkovat Nadaci OKD, a.s., která nám na soustředění mládeže v areálu Setina u Pusté Polomi poskytla finanční podporu z programu Srdcovka.

Taktéž bych chtěl poděkovat všem trenérům za obětavost a velmi dobré vedení tréninků i volnočasových aktivit děti na tomto soustředění a taktéž členům výboru RC Havířov, kteří byli nápomocni při organizování tohoto soustředění.

Radomír Kloda, předseda klubu a vedoucí soustředění

O Autorovi

Radomír Kloda

Předseda klubu, publikuje hlavně články o ragby školních kroužků. Publikuje v Albrechtických listech.

Další články autora