Příspěvky

Směrnice EK 1/2023 – Sazebník příspěvků a poplatků na rok 2023

Poplatkový řád RC Havířov

Příspěvky se platí výhradně na účet RC u Poštovní spořitelny: 237093217/0300 jako variabilní symbol uveďte rodné číslo. Do zprávy uveďte tyto identifikátory: ČP = členský příspěvek, LIC = licenční poplatek nebo členský příspěvek ČSRU, KP/I/23 = klubový příspěvek/v tomto případě leden/2023. Noví členové platí při vstupu za 6 měsíců.

Členovi, který nemá zaplaceny členské příspěvky za poslední rok, se automaticky pozastavuje členství. Členství se obnoví po úhradě dluhu a zaplacení příspěvků pro běžný rok, a to nejméně na pololetí dopředu.