Příspěvky

Směrnice EK 1/2022 – Sazebník příspěvků a poplatků na rok 2022

Novela směrnice EK 2/2015 – Slevy z roční sazby klubových příspěvků

Poplatkový řád RC Havířov

Příspěvky je možno platit přímo na účet RC u Poštovní spořitelny: 237093217/0300 jako variabilní symbol uveďte rodné číslo.

Členovi, který nemá zaplaceny členské příspěvky za poslední rok, se automaticky pozastavuje členství.
Členství se obnoví po úhradě dluhu a zaplacení příspěvků pro běžný rok, a to nejméně na pololetí dopředu.