Základní údaje

Adresa klubu, hřiště

Rugby Club Havířov, Astronautů 2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: +420 596 812 805, mob.: 605 373 239 (sekretář)
e-mail: [email protected]

IČ: 66182697 / org.č. ČUS 3803127
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585

ID datové schránky: 6ycjpgk

Běžný účet u ČSOB-Pošt.spoř. 237093217/0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0002 3709 3217, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

ÚŘEDNÍ DNY SEKRETARIÁTU RC

Březen – červen 2020

úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:30

Nutné návštěvy sekretariátu mimo úředním dny a hodiny po telefonické domluvě s příslušným funkcionářem.