Základní údaje

Adresa klubu, hřiště

Rugby Club Havířov, Astronautů 2, 736 01 Havířov-Město
Tel.: +420 596 812 805, mob.: 605 373 239 (sekretář)
e-mail: [email protected]

IČ: 66182697 / org.č. ČUS 3803127
Spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 3585

ID datové schránky: 6ycjpgk

Běžný účet u ČSOB-Pošt. spoř. 237093217/0300
IBAN: CZ32 0300 0000 0002 3709 3217, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

ÚŘEDNÍ DNY SEKRETARIÁTU RC

ÚŘEDNÍ HODINY PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ OMEZENY NA TELEFONICKOU DOMLUVU – VIZ NÍŽE

NEZBYTNÉ setkání a jednání s předsedou, ředitelem pro ekonomiku, sportovním ředitelem a sekretářem možno sjednat jen po telefonické domluvě s příslušným funkcionářem.