Tréninky

Jaro 2020 

Tréninky pro všechny věkové kategorie obnoveny v plném rozsahu

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555 (dále jen „Usnesení 555“) a jeho přílohu č. 1 – Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „Příloha č. 1“) si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s. Omezení stanovená na základě Usnesení 555 a Přílohy č. 1 jsou účinná ode dne 25. 5. 2020 od 00:00 hod.

Na základě Usnesení 555 a Přílohy č. 1 dochází k zásadnímu rozvolnění dosud přijatých omezení týkajících se sportu.

Omezení týkající se organizovaného sportu pak platí shodně pro vnitřní a vnější sportoviště, a to:

– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob, jedná se tedy o veškeré osoby na jednom sportovišti;

– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, platí tedy výslovně pro sportovce – realizační tým tedy není z výjimky vyňat, a tudíž jeho členové mají/nemají povinnost užívat ochranu dýchacích cest podle obecných pravidel (Příloha č. 9 Usnesení 555). Dle doplňujícího výkladu pak povinnost nošení ochrany dýchacích cest nemají rozhodčí.

– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Oproti předchozí úpravě dochází tedy k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat, a především k umožnění využívat související vnitřní prostory sportoviště.

Nově jsou povoleny i sportovní akce (soukromé i veřejné) s maximálním počtem současně přítomných osob ve výši 300. Za dodržení tohoto maximálního počtu osob a dalších výše uvedených podmínek, tedy lze uspořádat např. přátelské fotbalové utkání v rámci klubů organizovaných ve FAČR apod.

Nově lze rovněž uspořádat veškerá jednání spolkových orgánů (valné hromady apod.), a to v maximálním počtu 300 osob za dodržení rozestupů nejméně 2 metry, zajištění desinfekčních prostředků v místě konání. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se bude posuzovat podle obecných pravidel.

 

Závěry:

1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště.

2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce.

3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek.

4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek.

JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát

Individuální příprava platila v době omezení společné sportovní přípravy, nic však nebrání, aby se hráči připravovali v domácím prostředí nadále, právě naopak!

 

 


Abychom poskytli všem hráčům návod na domácí cvičení, budeme v této rubrice zveřejňovat videa s individuální domácí přípravou. Dnes odkaz na článek v magazínu Rugby World