Lékařské prohlídky

Tělovýchovná ambulance Nemocnice s poliklinikou Havířov
 

TV ambulance je v levém spojovacím křídle F z pohledu z hlavního vestibulu po rampě – schodišti vedle nemocniční lékárny.

Ambulance TV lékařství Havířov – po rozkliknutí viz Pracoviště Ambulance tělovýchovného lékařství, kde jsou veškeré informace, potřebné tiskopisy k prohlídce a objednávky online.


ZMĚNY V SYSTÉMU LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

V roce 2020 Česká rugbyová unie přešla na elektronickou evidenci (informační systém – dále IS) a mimo jiné ruší papírové licence. Do IS nyní musí každý „nahrát“ své osobní údaje a také každoročně vložit doklad o absolvování lékařské prohlídky s výjimkou dětí kategorií U6, U8, U10 (do 11 let), u kterých prohlídka platí 2 roky. Bez vložení skenu tohoto lékařského potvrzení do IS nebude hráčská licence systémem aktualizována, hráč se vůbec neobjeví na zápasové soupisce a tudíž nebude moci nastoupit k žádnému utkání! Tento systémový prvek nelze nijak obejít, tedy ani doložením dokumentu o prohlídce rozhodčímu, pro rozhodčího bude takový hráč neexistující, když ho IS před utkáním nezařadí na soupisku.

Pro ragbisty (i děti) je podle přílohy č. 1 k vyhlášce 391/2013 každoroční zdravotní prohlídka u odborného tělovýchovného lékaře povinná. Potvrzení je nutno předat  sekretariátu RC k zaevidování  prohlídky, naskenování a vložení do IS. Potvrzení je rovněž možno  naskenované zaslat na e-mailovou adresu RC. Přímé nahrávání do IS nefunguje, proto mohou dokument o absolvování prohlídky vkládat jen kluboví pověřenci.

Vyhláška č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Výklad legislativní komise ČSRU a komise mládeže ČSRU k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a Doplnění výkladu 

 

Lékařské prohlídky jsou osobní věcí každého hráče a rodičů dětí!

Další ambulance sportovního lékařství

Aktualizace stránky 25. 1. 2024