Lékařské prohlídky

NOVINKA

Od června 2021 lze k prohlídkám využívat služeb Tělovýchovné ambulance Nemocnice s poliklinikou Havířov

 

 


ZMĚNY V SYSTÉMU LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

Od roku 2020 Česká rugbyová unie přechází na elektronickou evidenci (informační systém – dále IS) a mimo jiné ruší papírové licence. Do IS nyní musí každý „nahrát“ své osobní údaje a také každoročně vložit doklad o absolvování lékařské prohlídkyBez vložení skenu tohoto lékařského potvrzení do IS nebude hráčská licence systémem aktualizována, hráč se vůbec neobjeví na zápasové soupisce a tudíž nebude moci nastoupit k žádnému utkání! Tento systémový prvek nelze nijak obejít, tedy ani doložením dokumentu o prohlídce rozhodčímu, pro rozhodčího bude takový hráč neexistující, když ho IS před utkáním nezařadí na soupisku.

Od letošního roku si nechte vystavit papírové potvrzení o absolvování lékařské prohlídky pro ragby podle Vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Pro ragbisty (i děti) je podle přílohy č. 1 k vyhlášce 391/2013 každoroční zdravotní prohlídka u odborného tělovýchovného lékaře povinná. Potvrzení je nutno předat  sekretariátu RC k zaevidování  prohlídky, naskenování a vložení do IS. Potvrzení je rovněž možno  naskenované zaslat na e-mailovou adresu RC. Podle informace členů a rodičů hráčů přímé nahrávání do IS nefunguje, proto zatím mohou dokument o absolvování prohlídky vkládat jen kluboví pověřenci.

 

Lékařské prohlídky jsou osobní věcí každého hráče a rodičů dětí!

Níže si můžete stáhnout základní informace, které před návštěvou TV lékařství budete potřebovat. Zkumavku na moč si můžete vyzvednout na sekretariátu RC, je to služba, kterou hradí klub.

V mimořádných případech může na žádost rodičů sekretariát RCH s ambulancí dohodnout termín prohlídky, ale je to mimořádný servis!

Pokud by někomu nevyhovovala ambulance MUDr. Prokopa, může využít služeb dalších ambulancí, níže jsou na ně odkazy. 

DOPRAVU NEZAJIŠŤUJEME, KAŽDÝ SI MUSÍ ZAJISTIT DOPRAVU SÁM!

 

Ordinace TV lékařství – MUDr.Jaromíra Canibala Karviná ukončila činnost!