Lékařské prohlídky

Od června 2021 lze k prohlídkám využívat také služeb Tělovýchovné ambulance Nemocnice s poliklinikou Havířov

 

 


ZMĚNY V SYSTÉMU LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK

V roce 2020 Česká rugbyová unie přešla na elektronickou evidenci (informační systém – dále IS) a mimo jiné ruší papírové licence. Do IS nyní musí každý „nahrát“ své osobní údaje a také každoročně vložit doklad o absolvování lékařské prohlídkyBez vložení skenu tohoto lékařského potvrzení do IS nebude hráčská licence systémem aktualizována, hráč se vůbec neobjeví na zápasové soupisce a tudíž nebude moci nastoupit k žádnému utkání! Tento systémový prvek nelze nijak obejít, tedy ani doložením dokumentu o prohlídce rozhodčímu, pro rozhodčího bude takový hráč neexistující, když ho IS před utkáním nezařadí na soupisku.

Pro ragbisty (i děti) je podle přílohy č. 1 k vyhlášce 391/2013 každoroční zdravotní prohlídka u odborného tělovýchovného lékaře povinná. Potvrzení je nutno předat  sekretariátu RC k zaevidování  prohlídky, naskenování a vložení do IS. Potvrzení je rovněž možno  naskenované zaslat na e-mailovou adresu RC. Podle informace členů a rodičů hráčů přímé nahrávání do IS nefunguje, proto zatím mohou dokument o absolvování prohlídky vkládat jen kluboví pověřenci.

Lékařské prohlídky jsou osobní věcí každého hráče a rodičů dětí!

Níže si můžete stáhnout základní informace, které před návštěvou TV lékařství budete potřebovat. Zkumavku na moč si můžete vyzvednout na sekretariátu RC, je to služba, kterou hradí klub.

DOPRAVU NEZAJIŠŤUJEME, KAŽDÝ SI MUSÍ ZAJISTIT DOPRAVU SÁM!

Pokud by někomu nevyhovovala ambulance MUDr. Prokopa, může využít služeb dalších ambulancí, níže jsou na ně odkazy. Nově (od léta 2022) činí poplatek za prohlídku u MUDr. Prokopa 700 Kč.