Novoroční slovo předsedy klubu

2. ledna 2023 (21:00)

KlubovéZpravodajství

Vážení přátelé, příznivci a členové Rugby Clubu Havířov,

padesát šest let existence našeho klubu je za námi a opět další rok před námi. To co se nám postupně daří naplňovat, i když velmi pomalu, a je nejdůležitější prioritou našeho klubu, je to sportovní rozvoj hráčů všech kategorií prioritně zaměřený na rozvoj mládeže. Vedení klubu má sice vaši podporu, ale chod klubu stojí převážně jen na několika jedincích. Příští rok 2023 bude určitě pro náš klub zlomový v tom, že máme nemalé úkoly ke splnění. Proto musíme všichni přiložit ruku k dílu, aby naše společné přání – ROZVOJ A LEPŠÍ BYTÍ NAŠEHO KLUBU se naplno uskuteční.

Další rok s nemalými dlouhodobými úkoly

Tento rok nás čeká Volební členská schůze, kdy budeme volit nové složení vedení klubu v čele s předsedou klubu a nejdůležitější úkol – pokrčování v řešení výstavby zázemí pro venkovské sporty. V loňském roce se nám sice podařilo stabilizovat kroužek hráčů do 6 let a družstva mládeže do 8 a 10 let, ale v ostatních mládežnických kategoriích již nejsme schopni postavit samostatné týmy a hrajeme ve společenství většinou se Sokolem Mariánské Hory. Úspěšně pokračujeme v projektu „Cvičíme s dětmi mateřských škol“ a díky Patriku Kovácsovi máme i zastoupení v projektu města Havířova – Trenéři do škol, ale tento úkol opět zabezpečuje jen pár lidí. Pro rozvoj klubu to je nedostačující a hlavně pak stále nemáme obsazenou veledůležitou funkci, a to funkci manažera pro Rozvoj a mládež – Development Officer.

V rozvoji klubu nás zbrzdila omezení sportovat v roce 2020 a 2021 a také nezájem mladých sportovat

Sice u nás mnoho hráčů v období omezení neskončilo, ale na druhou stranu zase mnoho nových hráčů nepřibylo, což se negativně projevuje u starších kategorií mládežnických družstev. Proto některá družstva musí hrát ve společenstvích, což z dlouhodobého hlediska není ideální. Velký problém vidím v tom, že se nám výrazně nezvyšuje počet trenérů, asistentů a ostatních dobrovolníků, kteří by se podíleli na výchovném procesů hráčů a to hlavně u mládeže.

Na druhé straně...

...zkonsolidovalo se družstvo mužů, kdy se podařilo zakomponovat mladé hráče, kteří získávají potřebné zkušenosti a ty postupně vkládají do hry celého družstva. To se již projevilo v několika utkáních na podzim, kdy se hrál tzv. Pohár XV 2022 a je to určitý příslib do budoucna. Stále však bojujeme s určitým nedostatkem hráčů v této kategorii. Podařilo se znovu ustavit Rodičovský výbor a navýšit počet trenérů o asistenta trenéra mládeže. Klubu se podařilo zorganizovat několik zdařilých akcí jako např.: zájezd v květnu do italského Vimercate pro družstvo U9, zájezd do polského Krakova na turnaj Krakowski Obwarzanek (družstva U8 a U10) a turnaj o Havířovského krocana družstev Old Boys, v červnu ragbyový Den dětí, turnaj Školní ligy Tag rugby pro havířovské základní školy, kterého se zúčastnilo 120 dětí, ukončení sezóny s přeřazením hráčů mládežnických družstev do vyšší kategorie a uspořádání sedmičkového turnaje v Havířově – Kylof Cupu, srpnový kemp pro U8 – U15, účast družstva U10 na říjnovém sedmičkový turnaj v Krakově, listopadová drakiáda, Mikuláš s čertem pro mládežnická družstva, miniturnaj pro U8, U10 a U12 v hale Bospor v Bohumíně a poslední akcí roku byl turnaj v sálové kopané SILVESTER CUP 2022, kterého se zúčastnilo osm týmů, z toho jeden zahraniční.

Vážení,

poděkování patří všem aktivním členům klubu a všem jeho příznivcům, kteří aktivně podporují sportovní i ostatní dění v klubu. Poděkování patří všem sponzorům, kteří finančně podpořili dle svých možností náš klub. Poděkování také patří statutárnímu městu Havířov za finanční podporu sportovní činnosti celého klubu a samozřejmě i všem firmám a institucím jako např. Moravskoslezský kraj, které náš klub podpořili formou grantů.

Již v lednu 2022 začíná další náročná práce nás všech, po celý rok trénování a hraní hráčů a trenérů, v březnu proběhne valná hromada klubu. V dubnu nás čeká velká náborová akce formou Dne otevřených dveří a hlavně pak uspořádání mezistátního utkání evropské divize mezi ČR a Lucemburskem. V květnu chceme opět uspořádat turnaj o Havířovského krocana pro družstva OLD BOYS, pro mládežnická družstva (U10 a možná i pro U12 a U14) uspořádat zahraniční zájezd na turnaj v Rakousku případně v Itálii, v červnu chceme opět uspořádat turnaj v Tag Rugby havířovských základních škol a sedmičkový turnaj mužů Kylof Cup, v srpnu pak Ragbyový kemp pro mládež a samozřejmě ještě další akce jak pro dospělé, mládež tak i pro širokou veřejnost.

Vedení Rugby Clubu Havířov čeká vaše připomínky, podněty a návrhy na zlepšení nejen v oblasti sportovní všech družstev, ale i ostatních činnostech klubu. Hlavně nám buďte nápomocni řešit i složitou situaci v zabezpečení financování našeho klubu. Buďte aktivní nejen slovy, ale hlavně pak i činy, neboť nám mnohdy chybí hlavně ruce potřebné k realizaci všech dobrých nápadů.

Dovolte, abych Vám všem poděkoval za práci v roce 2022, a všem Vám přeji do roku 2023 hlavně zdraví, samozřejmě i štěstí, pevné nervy, osobní statečnost pro důležitá životní rozhodnutí, pohodu a spoustu společných zážitků a úspěchů s klubem RC Havířov.

Ing. Radomír Kloda

Předseda klubu

O Autorovi

Radomír Kloda

Předseda klubu, publikuje hlavně články o ragby školních kroužků. Publikuje v Albrechtických listech.

Další články autora