Mikuláš, anděl i čert

9. prosince 2022 (17:24)

Společenské akce a události

V náhledu: Dobrotivý dárce Mikuláš, Anděl utěšitel a strašný čert trestající neposlušné, navštívili trénink našich nejmenších a nejmladších. Foto Natalie Parchanská

Havířov 6. prosince 2022 (Foto Natalie Parchanská) – Po dvou letech improvizací způsobených covidem jsme mohli v úterý 6. prosince připravit v tělocvičně ZŠ Žákovská pro děti mikulášské odpoledne se zábavnými hrami a soutěžemi a samozřejmě i s opravdovým Mikulášem, andělem a čertem.

Mikulášské odpoledne bylo rozděleno do tří částí. První část řídil „francouzský školník“, tato část byla vyhrazena dětem do šesti let z kroužku. V necelé hodině si děti užily soutěží, honiček, nácvik přihrávek, běhu s míčem apod. Samozřejmě největší úspěch měla honička i s trenérem a školníkem.

Ve druhé části jsme všichni plni očekávání vyhlíželi Mikuláše, ale nejprve do tělocvičny s řinčením řetězu vešel čert a někteří se začali trošičku bát a před čertem utíkat.

A když přišel i Mikuláš s andělem, tak školník začal organizovat neposedy, kterým vysvětlil, že od pekla se mohou zachránit pouze básničkou, říkankou nebo písničkou. V tu chvíli se dva chlapci (ne ti nejmenší) rozplakali a nebyli k utišení, a to jen proto, že prý neznají žádnou básničku, písničku ani říkanku. Nakonec to dobře dopadlo, protože si vymysleli nějakou průpovídku a Mikuláš je také odměnil pytlíkem s odměnou. Pár jedinců to dokonce nahradilo tancem, Mikuláš asi přivřel obě oči, že je také odměnil. Čert se snažil asi třikrát odnést ty největší raubíře, ale vždy si to rozmyslel, protože v pekle by asi nastalo opravdové peklo.

Ve třetí části, kterou opět řídil francouzský školník, pak již soutěžili ti starší, hráči a hráčky z družstev U8 a U10. Opět se soutěžilo v dovednostech a to vždy ve dvou družstvech. Také vlaštovky přišly na řadu, ty si však již děti musely udělat samy. Všechny modely vypadaly jako nějaký létající stroj, ale některé se při vypuštění změnily k nepoznání a samozřejmě se u nich nedalo říci, že by letěly. Rodičům ukázala zvlášť družstva U8 i U10 variantu bezkontaktního ragby – tzv. Tag Ragby. Závěrem pak soutěžili děti společně s rodiči v hodu ragbyovým míčem do dálky, kde tento míč musel příslušný rodič chytit, aby byl pokus platný. Po jednotlivých hrách dostávaly děti drobné odměny, jen v poslední soutěži školník odměnil pouze rodiče s tím, aby se děti nepřejedly sladkostmi.

Mikulášské odpoledne se vydařilo i díky přispění členů výboru, trenérů a hlavně pak dětí, které při plnění úkolů i hře byly vždy velmi aktivní. Rodiče udělali dobrou kulisu a povzbuzovali každého, nejen svoje děti.

O Autorovi

Radomír Kloda

Předseda klubu, publikuje hlavně články o ragby školních kroužků. Publikuje v Albrechtických listech.

Další články autora