Novoroční slovo předsedy klubu

1. ledna 2019 (19:09)

KlubovéZpravodajství

Vážení přátelé, příznivci a členové RC Havířov,

padesát dva let existence našeho klubu je za námi a další rok před námi. To, co se nám postupně daří naplňovat (stále však ještě velmi pozvolna) je nejdůležitější prioritou našeho klubu, je to sportovní rozvoj hráčů a hlavně mládeže. Vedení klubu má sice vaši podporu, ale samo to prostě bez vaší aktivní podpory nezvládne. Doufám, že za vaší aktivní podpory bude rok 2019 pro náš klub zlomový v tom, že náš společný cíl rozvoj a lepší bytí našeho klubu se naplno uskuteční.

Rok 2018 přinesl řadu úspěchů

Již v lednu 2018 se v rámci vzdělávání zúčastní školení trenérů 3. třídy jedna maminka hráčů mládeže a čtyři junioři. Trenéři mládeže se zúčastnili školení na Ostravici s anglickými a skotskými školiteli. Od září máme opět tým kategorie U10. Opět jsme obnovili projekt „Cvičíme s dětmi mateřských škol“. Stále se nám však nepodařilo nastálo obsadit velmi důležitou funkci ve výkonném výboru klubu, a to referenta pro rozvoj a mládež (Development Officer).

V rozvoji klubu nás brzdí malý zájem mladých sportovat

Družstvo mužů stojí hlavně na hře starších hráčů, i když hlavně na podzim družstvo doplňovali nadějní mladí junioři, ale některá družstva musí hrát ve společenstvích, což z dlouhodobého hlediska není ideální. Výkonnost týmu mužů trpí tím, že někteří hráči si stále nejsou schopni uvědomit, co vlastně od ragby očekávají a podle toho vypadá i jejich tréninková angažovanost. U mládeže se nám stále nedaří plně naplňovat hlavně ty nejmladší kategorie U6 a U8, kdy několik mladších hráčů pouze trénuje nebo nastupuje (ojediněle) ve vyšší věkové kategorii.

Začíná se doplňovat trenérský sbor

do trenérské práce se podařilo se zapojit 4 asistenty trenérů mládeže, kteří tak získávají potřebné zkušenosti pro pozdější trenérskou činnost. Doufáme, že v roce 2019 absolvují trenérský kurz, aby svou činnost asistentů trenérů opřeli také o teoretické znalosti tréninkového procesu.

Máme za sebou řadu zdařilých sportovních a společenských akcí

Klub zorganizoval několik zdařilých akcí jako např. v červnu ragbyový Den dětí a turnaj v Tag rugby pro žáky základních škol v Havířově, kterého se zúčastnilo 140 dětí, ještě v červnu účast dvou družstev na Celostátním turnaji v Tag rugby v Praze. Ve druhé části roku to byl velmi zdařilý turnaj Beach Rugby za účasti dvou zahraničních družstev, náborová akce Dny otevřených dveří, která probíhala po celé září a přivedla do klubu řadu dětí. Díky sponzorskému daru Nadačního fondu Veolia jsme po několikaleté přestávce obnovili v říjnu cvičení s dětmi mateřských škol Havířova.
Ve společenské a zábavné sféře jsme uspořádali v březnu 15. ragbyový ples v XXI. století, v prosinci Čertovské odpoledne pro nejmenší ragbisty klubu a ostatní děti a pro mládež od 15 let a dospělé turnaj v sálové kopané Silvester Cup, kterého se zúčastnilo sedm týmů, z toho dva zahraniční.
Klub také podpořil účast mladých hráčů na ragbyovém kempu pořádaného ČSRU a na celostátním turnaji PICO Cup, účast družstva na turnaji v Beach rugby v Žilině apod. Velmi prospěšná je spolupráce s žilinským klubem a Slovenskou ragbyovou unií.

Děkujeme sponzorům

Poděkování patří všem sponzorům, kteří finančně podpořili dle svých možností náš klub. Poděkování také patří Statutárnímu Městu Havířov za finanční podporu sportovní činnosti celého klubu a samozřejmě i všem firmám a institucím jako např. MŠMT, které náš klub podpořili formou grantů. Poděkování patří také všem členům klubu a všem jeho příznivcům, kteří aktivně podporují sportovní i ostatní dění v klubu.

Čeká nás náročná práce

Již v lednu 2019 začíná další náročný rok, který bude vyžadovat plné nasazení nás všech. Trenéry a hráče čeká po celý rok sportovní příprava a utkání. V březnu proběhne valná hromada klubu a také 16. ragbyový ples v XXI. století. V dubnu nás čeká velká náborová akce Dny otevřených dveří, v průběhu roku chceme oslovovat děti mateřských škol, a hlavně jejich rodiče, aby překonali averzi vůči ragby. V květnu chceme po určité pauze uspořádat turnaj pro družstva ragbyových veteránů s mezinárodní účastí, v červnu uspořádáme turnaj v Tag Rugby havířovských základních škol, v červenci bychom chtěli na havířovském koupališti uspořádat turnaj Beach Rugby se zahraničními týmy a samozřejmě ještě další akce jak pro dospělé, mládež tak i pro širokou veřejnost.

Uvítáme podněty

Vedení klubu čeká vaše připomínky, podněty a návrhy na zlepšení nejen v oblasti sportovní všech družstev, ale i ostatních činnostech klubu. Buďte aktivní nejen slovy, ale hlavně pak i činy, neboť nám mnohdy chybí hlavně ruce potřebné k realizaci všech dobrých nápadů.

 

Dovolte, abych Vám všem poděkoval za práci v roce 2018, a všem Vám přeji do roku 2019 hlavně zdraví, samozřejmě i štěstí, pevné nervy, osobní statečnost pro důležitá životní rozhodnutí a spoustu společných zážitků a úspěchů s klubem RC Havířov.

O Autorovi

Radomír Kloda

Předseda klubu, publikuje hlavně články o ragby školních kroužků. Publikuje v Albrechtických listech.

Další články autora