Přišli zase jen čerti

3. prosince 2018 (17:10)

KlubovéNezařazenéZpravodajství

Havířov 1.prosince 2018 (Text Radomír Kloda, foto Ondřej Kloda) - V sobotu jsme připravili jako každý rok Mikulášskou zábavu pro hráče přípravky, mladší žáky a žáky školních kroužků. Samozřejmě byli vítáni i všichni příznivci havířovského ragby. Na mikulášskou zábavu už tradičně nepřišel Mikuláš, opět se omluvil pro zaneprázdněnost, ale poslal alespoň dva čerty s pytlem plným dobrůtek. Byli to opravdu pořádní rarachové, děti jim ale pěkně zazpívaly, přednesly básničku nebo alespoň nějakou říkanku. Všechno probíhalo pod dohledem „francouzského“ školníka s knírem a modrým baretem, který měl k dispozici pětici pomocníků. Po rozdělení balíčků s dobrotami si však čerti vyhlídli Adama, kterého chtěli dát do pytle a odnést. Adam se slzičkami slíbil, že bude hodný a stvrdil to podáním ruky s čertem. Čerti rozdali 28 balíčků s dobrotami a ani jeden s uhlím nebo slupkami od brambor.

Po čertovské nadílce proběhl zábavný program se soutěžemi a dovednostními hrami pro děti i dospělé. Nejprve kluci a holky předvedli názorně techniku přihrávky a běh s přihrávkami, pak si družstva zasoutěžila v rychlosti přihrávek a předávání míčů, běhu s míčem a obratnosti (soutěžila dvě družstva složená ze všech přítomných dětí).

Následně byla pro děti vyhlášena soutěž ve výrobě vlaštovek a vyrobení minimálně jedné skládanky z papírů, tzv. ORIGAMI. Ty mohly děti průběžně skládat za pomoci rodičů a starších sourozenců.

Dále bylo na programu utkání dvou družstev U12 a dvou družstev U10 v bezkontaktním ragby s tagy. Některým to šlo dobře, jiní se teprve s touto formou ragby seznamovali. Přesto si všichni účastníci odnesli sladké odměny. Utkání starších řídila Natálka a těch menších pak zkušený „francouzský“ školník za hlasitého povzbuzování rodičů a rodinných příslušníků. Všem se tato forma ragby líbila, ale říkali, že kontaktní ragby je přece jenom lepší.

Po ragbyovém utkání byly děti rozděleny čtyř skupin podle věku a děti soutěžily společně se svými rodiči o přeborníka v hodu ragbyovým míčem do dálky. Dvě skupinky dětí (U12 a U10) házely míč přes hlavu do dálky zády k rodičům nebo starším sourozencům, kteří tento míč museli chytit ze vzduchu. Skupiny U8 a nejmladších dětí pak házely ragbyový míč klasickou přihrávkou do tunelu a následně tunel prolezly i s míčem. Všichni zúčastnění obdrželi sladké odměny a vítězové se pyšní diplomem s titulem „Přeborník v hodu ragbyovým míčem na dálku“.

Po hodech na dálku byla vyhlášena soutěž pro maminky o titul „Dokonalá ragbyová maminka.“ Soutěžily ve dvou dovednostech s ragbyovým míčem. Mohly získat bod, když klasickým hodem ragbyovým míčem trefily terč o průměru 1 metr, ale při trefě středu o průměru půl metru ze vzdálenosti 4 m už získaly dokonce bodů pět. Druhým soutěžním úkolem byl kop z ruky na háčko vzdálené sedm metrů. Dámy měly na splnění každého úkolu vždy 3 pokusy. Maximální možný zisk byl 18 bodů. O vyrovnanosti soutěžících hovoří to, že „přebornice“ získala 12 bodů, druhá pak 11 a dáma na třetím místě 10 bodů. Soutěže se zúčastnilo 10 maminek, první tři obdržely diplomy a všechny dostaly malý batůžek.

Pak již přišla na řadu soutěž v hodu vlaštovkami, kdy soutěžící museli samozřejmě ukázat minimálně dva výrobky z papíru. K vidění byly vlaštovky, rakety i letadla, z origami pak skládačka „nebe-peklo-ráj“, čepice, labuť apod. Tentokrát výsledky v jednotlivých kategoriích (opět nejmenší, U8, U10 a U12) vyhodnocovali rozhodčí Dominik, Natálka, Klára a Lukáš. Vítězové každé kategorie dostali diplom s titulem „Přeborník v ORIGAMI a hodu vlaštovkou“ a všichni dostali za svoje snažení sladké ocenění.

Pro mužskou část tentokrát školník nevyhlásil žádnou soutěž, přesto si otcové nebo dědové odnesli odměnu za účast a podporu svých dětí, a to ve formě poukázky na 5 polibků od manželky nebo přítelkyně.

Mikulášskou zábavu uzavřel „francouzský“ školník, který se s dětmi i rodiči rozloučil pozváním na další akce, které bude klub pořádat v průběhu příštího roku. Děti kategorie U10 a U12 si na úplný závěr zahrály fotbal s velkým míčem.

Ke zdaru zábavného odpoledne přispěli mladí hráči Dominik Lička, Klára Kokindová, Natálie Parchanská, Lukáš Regec a Saša Borůvka a z těch zkušenějších pak Jan Kozubík a Radek Kokinda. Poděkování patří také Ondřeji Klodovi za pořízení fotoreportáže.

O Autorovi

Radomír Kloda

Předseda klubu, publikuje hlavně články o ragby školních kroužků. Publikuje v Albrechtických listech.

Další články autora