ČSRU: 8. pokračování diskuse – soutěže

17. května 2020 (18:30)

NezařazenéZpravodajství

Má Medák pravdu?

Na další podnět Eduarda Krütznera staršího zveřejněném na portálech České ragby a Sportovní listy, ve kterém opakovaně přičítá pokles výkonnosti reprezentačního týmu se vracíme k diskusi o systému soutěží polemikou. 

„Monsieur Rugby“ a nestor českého ragby Eduard Krützner starší, zvaný Medák, dává do souvislosti výkonnostní úroveň národního týmu a současný systém soutěží. V čem může mít Medák pravdu a v čem se zřejmě mýlí? Zkusme se na to podívat a najít zdůvodnění systému soutěží a také na výkonnost našich hráčů – to je samozřejmě také dáno slabou úrovní tuzemských  soutěží, připouští Medák. 

Karel Gaman (sekretář RC Havířov)

V čem může mít Medák pravdu a v čem se zřejmě mýlí? Pokles výkonnosti českého národního týmu od zavedení systému jaro-podzim a propad až do 4. výkonnostní skupiny REIC - mistrovství Evropy a také propad v rankingu World Rugby na 37. místo nemůže souviset se změnou ze systému podzim-jaro na zmíněný systém jaro-podzim, jak ve všech svých prohlášeních Medák uvádí, to nedává smysl. Hráči absolvují svůj určený tréninkový a herní objem úplně stejně, jako kdyby začínali na podzim, otázkou však je, zda je příprava hráčů adekvátní tomu, abychom mohli hrát evropský šampionát. Zřejmě není a to je pravděpodobně pravý důvod poklesu, jeden ze dvou hlavních.

Tím druhým je zcela určitě systém, a pravděpodobně i diplomacie ČSRU. Podívejme se, proč systém: Od podzimních posledních zápasů – ono Macháčkovo finále na státní svátek 28. října – uplyne do prvních jarních zápasů v březnu 5 měsíců. Zatím se všichni diskutující dívají na systém jaro-podzim z různých jiných úhlů, ať už z hlediska sezóny sedmičkového ragby nebo z marketingového hlediska, ale tady hraje podstatnou roli fakt, že je to pro hráče 5 měsíců bez utkání, hráči ztrácejí zápasové návyky. A pokud ČSRU přistoupí na časné jarní zápasy evropského šampionátu, ať už je to REIC Trophy nebo v konferenci North 1, jak se to stalo v ročníku 2017-2018, kdy náš národní tým hrál s Polskem 10. března a Nizozemskem 17. března, zatímco třeba Litevci hráli až v dubnu a červnu, je v diplomacii něco špatně. A špatně je to i s přípravou národního týmu, když se nehrají soutěže, rozehranost hráčů v pravidelné soutěži nic nenahradí. Z tohoto hlediska je systém jaro podzim s bazírováním na finále na říjnový státní svátek a s dlouhou zimní přestávkou rozhodně špatný až nesmyslný. Zvláště pokud vezmeme v úvahu stav počasí v současné době, podle všeho s dlouhodobým trendem, počasí v posledních letech umožňuje hrát po celý listopad a v podstatě do půlky prosince, ba většinou až do Vánoc. V tom má Medák jistě pravdu.

Vraťme se k prvnímu důvodu: tím je tréninkový a herní objem, vyhranost, otázka dostatku hráčů vrcholové výkonnosti s bravurní technikou, citem pro hru, s uměním číst hru a schopností volit optimální řešení herních situací. Najít dostatek takových hráčů v amatérských podmínkách našeho ragby, které má 4-5 klubů relativně vysoké výkonnosti, je skoro nemožné. Pokud vezmeme v potaz gaussovo rozdělení, pak máme v každém týmu cca 2,1 procent naprosto vynikajících hráčů vhodných pro reprezentaci. Kdybychom vzali za dané, že každý ligový tým má 30 hráčů základního kádru, pak 2,1 procent nedává ani jednoho celého hráče! a to už nebereme v potaz jednotlivé posty pro národní tým. Proto se české ragby nemůže rovnat poloprofesionálním nebo profesionálním hráčům evropské špičky, která hraje evropský šampionát. To bylo možné v době, kdy země jako Gruzie, Rusko a další přecházely k profesionalismu. V tom se tedy Medák, který je přesvědčen, že se návratem k systému podzim-jaro výkonnost českého národního týmu zlepší až třeba na úroveň účasti mezi evropskou špičkou, zřejmě mýlí.

Eduard Krützner starší – Medák

Pokud se VV odvolává na znění Soutěžního řádu, čl.1. že pouze on může rozhodovat o Sportovním kalendáři, pak je nutno tento článek doplnit o podmínku: " po projednání se zástupci sdružených spolků s plnohodnotným členstvím, jak je uvedeno ve Stanovách ČSRU - čl.XIII Výkonný výbor, bod 13." Je přece logické a rozumné, aby o systému soutěží mohly rozhodovat ty spolky, které v nich startují, tak jak je tomu ve všech sportech, ale i ostatních ragbyových uniích. Proto pokračovat v něčem, co se prokazatelně ukázalo za velmi nevhodné a nesplnilo ani jednu ze slibovaných výhod tohoto systému, pokládám za krajně neprofesionální přístup k tak závažnému problému. Netřeba zdůrazňovat, že ve všech oborech a tedy i ve sportu jsou rozhodujícím měřítkem úspěšnosti, dosahované výsledky. My jsme od zavedení systému Jaro - Podzim sestoupili až do 4.výkonnostní skupiny ENC - Mistrovství Evropy a v rankingu World Rugby jsme se propadli až na 37.místo. To je samozřejmě také dáno slabou úrovní našich domácích soutěží, které nemají v žádném sportu obdobu. Proč si namlouváme, že naše unie má ty nejlepší experty na systémy soutěží, když celá Evropa úspěšně léta využívá systém Podzim - Jaro, včetně soutěží Rugby Europe. Přiznejme si, že země, které jsme ještě nedávno poráželi, nebo jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy, nás právě v posledních létech značně výkonnostně předběhly. Proč asi ?
Pokračovat v současném špatném systému až do roku 2021, pokládám za hazard s našim ragby. Letošní karanténa nám zabránila zahájit soutěž Jaro - Podzim, která se neosvědčila, proto se nabízí ideální možnost nic neodkládat a začít od podzimu systémem Podzim - Jaro. V opačném případě zásadně negativně ovlivníme tréninkový proces na další období. Letošní podzim by se hrála nějaká neregulérní soutěž, abychom měli mistra. Na jaře 2021 - pokračovat v tom co se neosvědčilo a po odborné analýze, která zajisté prokáže, že to nepřineslo očekávané výsledky, změnit systém na Podzim - Jaro, ale to bude mít za následek, že na jaře 2022 se bude opět hrát nějaká neregulérní soutěž. Opět dvakrát vážně znevážit naše soutěže, aniž do toho mohou zasáhnout kluby, které v takových soutěžích startují, nemá ve světě sportu obdobu. Rád bych věděl, jak na tento ragbyový guláš budou reagovat trenéři, ale i veřejnost a zejména naše media, když si stále namlouváme, jak výrazně vylepšíme obraz našeho sportu.
Poslední poznámka, obava že nám budou chybět termíny pro červen, kdy se hrají soutěže "VII", je lichá. Letošní podzim nám nabízí 12 termínů (31.8. - 15.11.), tedy lze odehrát kompletní podzimní část soutěže (při formátu 8 týmů - doma - venku play-off - play down = 14 + 2 = 16) t.j 7 zápasů + 2 zápasy reprezentace v ME + 1 přípravné utkání repr. = 10 termínů možnost odehrát 1.kolo z jarního + NT
Na jaře 2021 máme 13 termínů od 7.3. - 30.5 finále. (V případě špatného počasí v termínu 7.3. odehrát kolo na Markétě) - červen má 4.termíny na "VII" s možností 5.termínu 3.7. To znamená, že na jaře odehrajeme 6 zbývajících zápasů základní části soutěže + 2 play-off a play down, 2 zápasy reprezentace + přípravné utkání reprezentace + NT = 12 termínů a jeden nám ještě zbývá.
Všichni jsme chybující, ale je třeba z chyb se poučit a neopakovat je. Výkonný výbor by si měl uvědomit, že je tu pro kluby a měl by jejich oprávněné požadavky akceptovat.

O Autorovi

Redakce

Další články autora