Názor: Proč máme sedm sportovních orgánů?

1. března 2021 (16:48)

Blog

Pravděpodobně vám neuniklo, že v tělovýchovném hnutí došlo k rozkolu. Český olympijský výbor chtěl volit předsedu per rollam, což napadlo Sdružení sportovních svazů České republiky, a Městský soud v Praze vydal dvě předběžná opatření, kterými zakázal uskutečnit plánované volby bez účasti a diskuze delegátů Pléna ČOV.

Opatření uvítal i předseda ČUS Miroslav Jansta, který konstatoval, že ČOV se dosud nezabýval usnesením Valné hromady ČUS z června 2020, které ho vyzývá k úpravě stanov ČOV tak, aby zajistily rovné postavení ČUS a dalších členů Českého olympijského výboru na Plénu ČOV. ČUS Kejvalovi vytýká, že nereagoval na výzvy ke změně současných stanov, které omezují volební právo některých členů ČOV a také samotné České unie sportu.

Žalobu podal JUDr. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky z důvodu, že ČOV nereagoval na požadavek ČUS na úpravu stanov tak, aby prioritním posláním a úlohou ČOV bylo organizačně zajišťovat účast sportovců národních svazů v soutěžích MOV a EOV a prostřednictvím národních svazů podporovat přípravu sportovců ve sportech zařazených do programu olympijských soutěží. A to pomíjím další věci, včetně ekonomických škod, které jsou ČOV potažmo Kejvalovi vyčítány.

Potud stručná informace o sporu dvou tělovýchovných organizací. A nyní otázka: existuje nějaká jiná země, ve které by se organizací tělesné výchovy a sportu zabývalo sedm orgánů a organizací? Skutečně v naší republice se sportem zabývá 7 subjektů: Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Národní sportovní agentura, Ministerstvo školství (sport a tělovýchova základních a středních škol), Česká asociace univerzitního sportu, Ministerstvo vnitra (policejní sport) a Ministerstvo obrany (vojenský sport). Na rozdíl od nás řídí třeba v Itálii sport jediná instituce – Italský olympijský výbor. Například jen Národní sportovní agentura má mít nějakých 80 úředníků, někde musí sídlit, musí se zaplatit provoz atd., i provoz ČUS a ČOV něco stojí, nejsou to zrovna ty peníze, o kterých předseda ČUS Miroslav Jansta hovoří, že sportu a tělovýchově scházejí? Nestačil by jeden subjekt, který by řídil veškerý sport v republice od olympijského po masový?

O Autorovi

Karel Gaman

Editor a šéfredaktor klubových webových stránek. Ragbyový publicista - publikoval články o havířovském ragby v regionálních denících od 60 let minulého století. Dnes přispívá do Radničních listů. Autor ročenek RC Havířov k 10 a 30 letům klubu.

Další články autora

Komentářů: 2

 1. Radomír Kloda

  Jo, jo. To se to funkcionáří, když tu máme tolik subjektů. A co pak sportovní kluby, které pracují na dobrovolné bázi? Mají tím zjednodušenou práci? Myslím si, že spíš naopak. A přitom jsme opravdu jen malá zemička.

 2. Petr Skála

  Těch orgánů je ještě více, ale každý spadá pod jiné škatulky.

  Máme resortní centra policejního sportu (Olymp) a armádního (Dukla), ale je tu ještě nějaká myslím si, že se nyní nazývá Viktoria (bývalé resortní středisko USK).
  Resorty? Jen Dukla, i když trochu záhadné členství v ČSRU

  Pak je tu ještě Česká obec sokolská a Sdružení sportovních svazů (požární sport, kynologové, potápěči, část motoristů ÚAMK. Aeroklub a další sporty třeba podvodní ragby potápěčů, spadající dříve pod Svazarm) a ještě tu je para sport s nejméně se šesti zaměřenými invalidními sportovci, kteří mají vadu zraku, sluchu, atd .
  Dále máme samostatné organizace Autoklub ČR, Klub českých turistů.

  Otázka je, která organizace má kolik členů.

  Asi šedesát sportů sdružuje Česká unie sportu (ČSRU je členem)
  Český olympijský výbor nemá členy, ale v plénu je jako řádný člen zástupce olympijského sportu ragby
  Česká obec sokolská ( sokolské kluby, z ragby jediný RK Mariánské Hory)
  Pod MŠMT ragby vzhledem k tomu, že nemáme školní soutěže, tak ragby asi není zastoupeno.
  Univerzitní sport? Asi současně nic, i když jsme se jako ragbisté zúčastnili jedné kvalifikace univerzitního šampionátu