Šťouchanec: Kdo otálí?

18. června 2020 (18:10)

NezařazenéZpravodajství

Výkonný výbor naší unie důrazně žádá kluby, aby neotálely s registrací aktivních hráčů se všemi potřebnými náležitostmi, které k tomu patří a učinily tak co nejdříve, nejpozději však do 20. června 2020. Tak to alespoň stojí v dopisu výkonného výboru podepsaném generálním sekretářem unie Ondřejem Mikeskou, ostatně zde je podstatná část dopisu:

Vážení kolegové a kolegyně,

V návaznosti na nově vzniklý informační systém a jeho postupnou implementaci do běžného provozu každého klubu, si Vás na základě pověření Výkonného výboru dovoluji důrazně požádat, aby jste neotáleli s registrací aktivních hráčů se všemi potřebnými náležitostmi, které k tomu patří a učinili tak co nejdříve, nejpozději však do 20. června 2020. Prvním důvodem je to, že bychom rádi prezentovali aktuální a úplná data o hráčské základně v rámci celé ragbyové obce na blížící se Valné hromadě, která se bude konat 21. června v Praze. Druhým a neméně podstatným důvodem je sdělení z otevřeného dopisu Milana Hniličky, předsedy Národní sportovní agentury, který vyzývá ke kontrole všech potřebných údajů uvedených ve veřejném rejstříku. V souvislosti s tímto sdělením bude Národní sportovní agentura také shromažďovat data o členské/hráčské základně v rámci každého sportovního svazu. Tato skutečnost bude mít následně reálný dopad na přidělování a splňování podmínek vybraných dotačních programů, které zmíněná agentura bude připravovat. Jedná se jak o dotace pro ČSRU v programech Repre, Talent a Svaz, tak také o dotace určené přímo pro Vás, pro kluby, v programu Můj klub. Jakýkoliv případný nesoulad v počtech členů vykazovaných ČSRU a kluby bude brán jako nedostatek podané žádosti o dotaci a bude mít za následek prodloužení lhůty rozhodnutí o přidělení dotace a tedy i vyplacení dotace samotné.

Že unie jedná s dalšími sportovními svazy o možnosti získat elektronický informační systém, jsme věděli dost dlouho, jednalo se s fotbalovým svazem, nakonec spolupráce vyšla se svazem házené. Na konci listopadu na konferenci klubů v Praze bylo avizováno, že systém bude co nevidět zaveden a klubovým administrátorům bude do konce roku představen. Nebyl, nebyl představen ani v lednu, nebyl představen ani v únoru, nakonec 6. března dorazil manuál a poté bylo možno založit údaje o klubu, údaje o členech a hráčích. Ztratili jsme však dva měsíce.

A teď otázka, měly kluby dostatek času zavést své členy a hráče do systému? Měly, ALE … to ale představuje ten pověstný neznámý faktor v systému, ne tedy v tom elektronickém, ale jak to obvykle bývá, zapůsobil faktor lidský. Rodiče přes řadu výzev na výzvy k doplnění údajů a doložení lékařské prohlídky nereagovali a nereagují, hráči přes upozornění otálejí s lékařskými prohlídkami, aby pak zjistili, že dostupný a přiměřeně drahý či spíše levný tělovýchovný lékař má zájemců o prohlídku ze všech možných sportů až na půdu a oni mají šanci tak někdy v září … Dokonce jsme u jednoho dospělého hráče narazili na docela žertovnou reakci, odmítl se nechat vyfotografovat, zřejmě v obavě, že mu aparát ukradne duši.

Opravdu obdivujeme funkcionáře i členy a hráče klubů, které až neuvěřitelně zmákly registraci v takových počtech, jak uvádí statistika unie z 16. června, ale musíme se rovněž důrazně ohradit - kdy že to měl být IS původně funkční? Kdyby byl v plánovanou dobu do konce roku, mohly vypadat počty přece jen lépe, IS přišel v době, kdy začala všechna ta omezení kvůli pandemii koronaviru. Tak nějak nám teď ty dva měsíce scházejí.

Souvisí: Informační systém vs pravidla o Rozvojových soutěžích (Ragby info)

O Autorovi

Karel Gaman

Editor a šéfredaktor klubových webových stránek. Ragbyový publicista - publikoval články o havířovském ragby v regionálních denících od 60 let minulého století. Dnes přispívá do Radničních listů. Autor ročenek RC Havířov k 10 a 30 letům klubu.

Další články autora