Masopust a ragby

5. března 2019 (17:51)

NezařazenéZpravodajství

Kdo sleduje naše stránky dlouhodobě, ví, že vždy o masopustním úterý a popeleční středě uvádíme zprávy o události, která má mnoho společného s ragby. V anglickém městě Ashbourne probíhá právě dnes a zítra Royal Shrovetide Football, football historický, který je v encyklopediích zmiňován jako předchůdce dnešní kopané, ale můžeme s klidným svědomím říci, že jde o historické ragby. Ba troufáme si tvrdit, že kopaná, jak ji známe dnes, je v podstatě mladším bratrem ragby a vznikla do jisté míry shodou okolností, byť budou fotbaloví historici tvrdit, že už ve starém Římě …

A tady je ten problém, ano, už ve starém Římě se hrála hra s míčem, hra drsná, že bývala zařazována do fyzické přípravy legií, aby legionáře připravila na fyzický kontakt a boj muže proti muži. Ta hra se jmenovala harpastum a s legiemi cestovala všude, kam se legie hnuly. A tak se dá předpokládat, že s legionáři doputovala i do Anglie.

Jenže je tu jedno ale, o staroanglickém fotbalu se mluví zhruba od 12 století, a v 11 století dobyli Anglii Normané. Jak to souvisí? Starožitný fotbal, tedy spíše hra, která se fotbalem nazývá, se hrála i ve Francii, zvláště v Normandii, a příležitostně se tam hraje dodnes, jmenuje se la soule a soudí se, že je to rovněž potomek harpasta, dá se tedy předpokládat, že spíše přišla hra la soule s normanskými dobyvateli, než že by si Angličané po staletích vzpomenuli na harpastum. A la soule vypadá zhruba tak, jak vypadá masopustní fotbal v Ashbourne. Dva ohromné davy lidí bojují o míč, aby ho zanesly na určené domluvené místo, třeba při la soule ke kostelu vedlejší vesnice a znamená to symbolické dobytí sousední  vesnice. O nic jiného nejde ani při ashbournském footballu. Tam musí rodilý Horňák nebo Dolňák, hrají Horňáci proti Dolňákům, donést – nikoliv dokopat – míč ke kamenu a třikrát poklepat - Dolňáci na kámen u Cliftonova mlýna a Horňáci na kámen u Sturtonova mlýna. Když se podíváte na tu melu, sotva uvěříte, že by se někdy do míče, který je vycpán korkem z portugalského korkového dubu, kopalo, leda omylem.

Jak by se asi dalo v takovém davu kopat?

A proč je fotbal nejspíš mladším bratrem ragby? Tak to vykládají samotní Angličané…

Trvalo to však dlouho, dokud se nezměnily rysy dnešního fotbalu. Po dlouhou dobu nebyl jasný rozdíl mezi fotbalem a rugby. Bylo také mnoho variant týkajících se velikosti míče, počtu hráčů a délky zápasu.

Hra se hrála často ve školách a dvě z převládajících škol byly Rugby a Eton. V Rugby pravidla umožňovala brát míč do rukou a dnes víme, že ragby má svůj původ odtud. Na Etonu na druhé straně míč hrál výhradně s nohama a tato hra může být viděna jako blízký předchůdce moderního fotbalu. Hra v Rugby byla nazývána "běžící hrou", zatímco hra v Etonu byla nazývána "driblovací hra". (Nutno podotknout, že hlavním důvodem hry s kopáním bývaly dlážděné školní dvory, na kterých se nedalo zastavovat hráče složením, pozn. autora)

Pokus o vytvoření správných pravidel pro hru byl proveden na setkání v Cambridge v roce 1848, ale konečného řešení některých otázek pravidel nebylo dosaženo. Další důležitá událost v historii fotbalu vznikla v roce 1863 v Londýně, když se v Anglii zformovalo první fotbalové sdružení. Bylo rozhodnuto, že držení míče rukama není povoleno. Setkání také vedlo k normalizaci velikosti a hmotnosti míče. Následkem setkání v Londýně bylo, že hra byla rozdělena na asociační fotbal a rugby.

Anglický spisovatel Anthony Riches, popisuje v jednom z dílů své románové série Římané „Centurioni – Zrada“ souboj dvou legií v harpastu. Když si odmyslíme, že může být ovlivněn ragby, protože moc popisů harpasta se nedochovalo, vycházel z toho mála, o kterém se antičtí autoři zmiňují, a třebaže jde o autorskou licenci, vyšla mu hra, jejíž charakter rozhodně fotbalem nazvat nemůžete. Ostatně, máte-li trpělivost přečíst si pár stránek, posuďte sami:

Odkazy na předchozí články na starých webových stránkách klubu - klikni

 

O Autorovi

Karel Gaman

Editor a šéfredaktor klubových webových stránek. Ragbyový publicista - publikoval články o havířovském ragby v regionálních denících od 60 let minulého století. Dnes přispívá do Radničních listů. Autor ročenek RC Havířov k 10 a 30 letům klubu.

Další články autora