České ragby v poločase

1. července 2021 (13:38)

Blog

Prezidentům klubů ČSRU

 

Nečinnost vedení naši Unie v době postCovidu, mně donutila, abych vás oslovil v zájmu návratu našeho ragby ke společnému efektivnímu řešení současných dlouhodobých problémů. Všichni jste ve svých klubech zajisté pocítili jak tvrdě náš sport poznamenala pandemie Covidu-19. Znovu se opakuji, ale jsem přesvědčen, že jediným řešením je ustanovení Asociace ligových klubů (název není důležitý), která rozhoduje jakým směrem a za jakých podmínek se chceme vrátit k úspěšnému rozvoji ragby u nás, které nejlépe odpovídají finančním i materiálním možnostem vašich klubů. Všude na světě takové ragbyové Asociace jsou samozřejmostí, ptám se proč my ji léta nemáme.  To, že v loňském roce nebylo možno svolat Valnou hromadu je realita, ale VV měl povinnost klubům předložit podrobnou zprávu o činnosti a hlavně  o hospodaření za rok 2020. Zejména proto, že se v loňském roce nekonaly žádné mezinárodní akce na které musely být plánovány finanční prostředky ze schváleného rozpočtu, takže muselo hospodaření skončit s velkým přebytkem. V červnu bylo dostatek termínů na uspořádání VH, bohužel o ničem takovém se v poslední zápisu VV ze 7. května 2021 neuvažovalo. 

Přeji vám krásné léto a věřím, že už od letošního podzimu se naše ragby bude pomalu vracet mezi evropskou elitu, kam jsme léta patřili.

Eduard Krützner st. Medák

Eduard Krützner sen. - Medák (Foto v náhledu Petr Skála) - V poslední době se v našem ragby událo mnoho věcí, které značně omezily činnost na dlouhou dobu, díky zákazům a nařízením, souvisejícími s Covidem-19. Dnes je situace o něco příznivější, což umožnilo návrat k trénování a tím pádem také k náhradním soutěžím.

Příznivou zprávou je, že se naši sedmičkové reprezentaci mužů podařilo zvítězit v prvním kvalifikačním turnaji Rugby Europe a tím si zřejmě zajistit návrat mezi evropskou elitu, kam jsme výkonnostně léta patřili. Reprezentaci čeká ještě druhý turnaj, ale je evidentní, že náš tým je nejlépe připraveným mužstvem, zejména po fyzické stránce.

Podobně je možno pogratulovat ženské reprezentaci 7᾿s k vítězství v kvalifikačním turnaji Rugby Europe.

To jsou klady našeho ragby, ale bohužel dlouhá přestávka v činnosti způsobená Covidem-19 vážně negativně postihla náš sport. Což se projevilo zejména na účasti a úrovni „Letního poháru“ a také na mistrovství ČR v ragby 7᾿s.

   Letního poháru se zúčastnilo pouze 6 týmů, bez účasti Moravských klubů! Úroveň poháru odpovídala dlouhé přestávce v aktivní herní činnosti mužstev. Navíc ve finálovém utkání Pragy s Tatrou, nemohli startovat reprezentanti 7᾿s, a tak se stalo, že za Tatru musel nastoupit sportovní ředitel a šéf metodické komise. To jen potvrzuje, jak vážné problémy mají v současné době naše kluby. Tatra kupř. uvádí 83 licencí seniorů v oficiální zprávě ČSRU, která určuje počty hlasů pro valnou hromadu. Je tedy zřejmé, že minimálně 50 hráčů seniorů s ragby v klubu skončilo. Přelouč dokonce dohrávala poslední utkání v poháru pouze ve 13 hráčích. A ještě vážnější zjištění je skutečnost, že v tomto poháru nastoupilo 7 hráčů starších 43 let a 2 starší 38 let. To je zajisté velký problém a má velmi daleko k hodnocení vedení výkonného výboru, které konstatuje, že naše ragby se v současné době dynamicky rozvíjí.

Ani jednorázové Mistrovství ČR v ragby 7᾿s, nepřineslo výkonnostní zlepšení účastníků, což je možno omluvit tím, že týmy neměly možnost se na „sedmičky“ připravit sérií turnajů, jak bývalo zvykem. Tatra zvítězila zaslouženě, ale musíme si uvědomit, že 6 jejich hráčů využívá výhod přípravy v Dukle, na náklady ČSRU. Turnaj prokázal, že i v jiných klubech jsou hráči, kteří by svoji výkonností mohli úspěšně startovat za reprezentaci.

Daleko vážnější situace je v ženském ragby, Covid jej poznamenal ještě tvrději. Na jaře nebyla organizována prakticky vůbec žádná soutěž 7᾿s natož XV.

Doneslo se mi, že vedení naši unie uvažuje pokračovat v tom prokazatelně nesmyslném experimentu – systémem našich soutěží jaro – podzim. Nechápu jak je možné, že metodická komise, společně se sportovními řediteli klubů, nebyla schopna během celého roku provést hloubkovou analýzu systému, který nepřinesl ani jeden ze slibovaných pozitivních prvků pro zkvalitnění tréninkového procesu, kvality domácích soutěží, výkonnosti reprezentace i medializace našeho sportu. Přitom to předpisuje náš soutěžní řád do 21 dnů od skončení soutěže. Jsme opravdu jediná unie v Evropě, která tento systém prosazuje. Poslední měsíce to plně prokazují. V celé Evropě vrcholí soutěže na jaře!!! Kdo měl to štěstí vidět finále Premiership Harlequins – Exeter Chiefs 40:38, nebo finále Top14 ve Francii Stade Toulouse – La Rochelle 18:8, musel být nadšen úrovní našeho krásného sportu, která se nám bohužel stále více vzdaluje, díky neschopnosti si přiznat chyby a poučit se z nich.

Všude v ragbyovém světě rozhodují o systému a počtech účastníků v soutěžích kluby, které v nich startují. Proto opakuji, že pro úspěšný rozvoj ragby v ČR je bezpodmínečně nutné, aby zájmy klubů hájila Asociace klubů, jak je všude samozřejmostí.

Závěrem bych chtěl připomenout, že je třeba i přes problémy s Covidem-19, respektovat naše stanovy, které VV přikazují pořádat Valnou hromadu nejméně 1 x ročně. Loňský listopadový termín nemohl být dodržen vzhledem k omezení činnosti, dané předpisy Vlády, jak bylo uvedeno v zápis VV ze dne 11. 11. 2020. Bylo přislíbeno, že jakmile nám vládní předpisy umožní pořádání VH, tak VV určí termín. Máme červenec, předpisy to umožňují (viz zasedání Olympijského výboru), je tedy evidentní, že se VH před prázdninami už neuskuteční. Při tom měl VV povinnost předložit členským klubům podrobnou zprávu o hospodaření a činnosti unie za rok 2020, schválenou Revizní komisí, nejpozději do 31. 3. 2021. Je zarážející, že poslední zpráva revizní komise, uvedená na webu unie má datum listopad 2018!

Obracím se tímto na všechny kluby, aby si uvědomily svoji odpovědnost za úspěšný rozvoj ragby, který mohou kladně ovlivnit jen svým aktivním zapojením do dění a činnosti v naši unii a najít obětavé funkcionáře, kteří by byli schopni reprezentovat váš klub v Asociaci ligových klubů, která je jedinou zárukou pro úspěšné řešení dlouhodobé krize našeho ragby. Tradice našeho sportu nás k tomu zavazuje.

Ragby zdar a věřím v lepší zítřky našeho sportu.

O Autorovi

Redakce

Další články autora