Od pondělí 19. dubna začínáme trénovat

15. dubna 2021 (14:33)

KlubovéZpravodajství

Jak jsme avizovali, po částečném uvolnění restrikcí začínáme od pondělí 19. dubna znovu trénovat, avšak podle vládou určeného modelu, který kolektivním sportům rozhodně nevyhovuje. Ovšem nedá se nic dělat, nařízení musíme respektovat. Trenérská rada klubu musela přizpůsobit tréninkový rozvrh i tréninkový model – viz rozvrh tréninků – a pronajmout si k tréninkům i atletické hřiště.

Podstatné je, že nadále nemůžeme užívat šatny a sprchy, proto upozorňujeme hráče, že musejí přicházet na trénink ve vhodném oblečení, tedy tak, aby měli na tréninkovém oblečení čisté svrchní – např. klubovou teplákovou soupravu.

Dále prosíme rodiče žáků a kadetů, aby pokud možno své syny a dcery na tréninky vozili osobními auty. Parkoviště u haly je nyní poněkud omezené, protože v hale bylo zřízeno očkovací centrum, ale lze také parkovat podél široké výjezdové komunikaci k horní bráně.

Dopis sekretariátu České rugbyové unie

 

 

Praha 14. dubna 2021 

Předmět: Informace z jednání s NSA 

 

Vážení kolegové, 

Včera proběhlo další z řady jednání se zástupci Národní sportovní agentury, přesněji s jejím předsedou Milanem Hniličkou a místopředsedkyní Markétou Kabourkovou.  

Obecně lze konstatovat, že NSA, potažmo její předseda dělá opravdu maximum  možného pro to, aby sport v procesu rozvolňování restrikcí opomíjen nebyl, i když je vnímám  jako velice riziková aktivita, zejména ze strany MeSES (Mezioborová skupina pro epidemické  situace).  

Bohužel dochází k velice zmatečné distribuci informací, kdy většinu změn a  konkrétních úprav se dozvídáme prostřednictvím médií a často nejsou dostatečně vysvětleny. Jako příklad uvedu v současnosti prezentované uvolnění sportování v režimu 6 dvojic na  sportoviště. Není zcela jasné, jestli se jedná o limit osob vztahující se na celé hřiště, či jestli je možné jedno sportoviště rozdělit do více částí, nebo dále, zdali se do tohoto limitu započítávají i trenéři. I proto celé sportovní prostředí netrpělivě očekává vydání konkrétního výkladového  stanoviska ze strany Ministerstva zdravotnictví. Naproti tomu, však předseda Hnilička vnímá  velký posun co do komunikace s osobou nového ministra zdravotnictví. 

O dalších probíraných tématech, případně konkrétních závěrech si vás dovolím alespoň  bodově informovat na následujících řádcích: 

Amatérští sportovci 

- Aktuálně povoleno v režimu 6 dvojic sportovců na sportoviště, apelujeme na to, aby  sportoviště nebyla rozdělována na více sektorů, ve kterých bude více takovýchto  dvanáctičlenných skupin; 

- Účastníci nemusí mít respirátor, pokud dodržují 2m rozestupy, testování není  povinné; 

- Amatérské soutěže zatím zakázány, jejich rozběhnutí je možné pouze v rámci  žádosti o výjimku podanou přes NSA na Ministerstvo zdravotnictví, jako první se  plánují povolovat nejvyšší úrovně seniorských soutěží a posléze, s příznivým  vývojem situace, i soutěže mládežnické. 

O Autorovi

Redakce

Další články autora