Změny v unii se prohlubují

28. května 2020 (00:48)

DomácíZpravodajství

Brno 26. 5. 2020 - Před nadcházející valnou hromadou unie se uskutečnily konference v Čechách a na Moravě (Brno), na kterých představitelé unie seznámili sportovní ředitelé klubů s úpravami řádů a připravovanými změnami v hnutí pro nejbližší období. Zajímavý byl závěr konference, kde bylo řečeno, že o v klubech diskutovaném sytému soutěží nebudou rozhodovat kluby, ale výkonný výbor unie, zřejmě proto, že soutěže hrají členové výkonného výboru a management unie, nikoliv kluby. O průběhu konference informuje sportovní ředitel našeho klubu Patrik Kovács.

Jako první si vzal prostřednictvím Skype slovo předseda legislativní komise Ondřej Surga a představil návrh na úpravu přestupního, disciplinárního, soutěžního a matričního řádu tak, aby uvedené řády vyhovovaly novým podmínkám v souvislosti se zaváděním elektronického informačního systému ČSRU (IS).

Změny si však vynutila i pravděpodobnost profesionalizace českého ragby, řády musí na takovou situaci pamatovat. Jako nejdůležitější je úprava přestupů a práva mateřského klubu na hráčův pozdější návrat zpět do klubu po povolení hráči studovat v zahraničí. Navrhuje se rovněž zvýšení poplatků při odvolání hráče proti trestu na 1000 Kč.

V návrhu upraveny přestupy mladistvých hráčů, navrhuje se zavedení Etického kodexu pro přestupy mladých hráčů a poměrně vysoké sankce za jeho porušení.

Návrhy jsou v odkazu Návrh změn řádů pro valnou hromadu 2020

V dalším bloku hovořil CEO unie Pavel Myšák o tom, o funkčnosti IS a plánované časové posloupnost při zapojování jednotlivých dalších modulů do systému.

Roman Šustr, člen nově zřízené respektive obnovené metodické komise, informoval o vzniku Jednotného tréninkového plánu unie a především o zavedení certifikátu pro hráče 1. řady. Od sezony 2022 nebude umožněno hráčům bez tohoto certifikátu nastoupit v 1. řadě, bude to platit pro všechny soutěže mužů vypsané ČSRU. Jedním z poradců a konzultantem metodické komise je i Lukáš Rapant.

Asi nejdůležitější změnu zaznamenáme v přípravě žáků U6 - U14, hlavně v postupném navyšování nároků na dovednosti hráčů. Od podzimu také budou upravená pravidla, která by měla přinést plynulejší hru s minimem rucků a maulů. Například bude ubrán počet hráčů, nebudou mlýny a autová vhazování a skládání pouze od pasu dolů.

O metodické knihovně, kterou vytvořil ze školení vedených online v posledních týdnech, hovořil manažer rozvoje a vzdělávání Dan Beneš. V knihovně je také kurz Rugby Ready, který je ze školení našich trenérů. Dále popisoval a hodnotil činnost regionálních trenérů a také mne oficiálně přizval do systému, jako školitele pro severní a střední Moravu, jako specialistu pro rojovou hru a standardní situace mlýn a aut.

Jako poslední se ujal slova sportovní ředitel unie Antonín Brabec, hovořil o soutěžích mužů pro podzimní část sezóny. Ptal se hlavně klubů 2. ligy, zda pro ně není 10 zápasů ve 12 týdnech příliš velká zátěž a navrhl možnost odehrát ligu systémem Morava a Čechy zvlášť každý s každým dvoukolově a pak play off. Vítěz 2. ligy by hrál s 8. z 1. ligy o postup.

Ať bude systém jakýkoliv, před startem obou lig bude 15. a 16. srpna na Markétě PR představení týmů v soutěžích, rozhovory se sportovními řediteli a trenéry klubů a focení kapitánů v dresech atd.

Na závěr byla podána informace o systému soutěže jaro - podzim nebo podzim - jaro. Bylo řečeno, že to není na pořadu dne a nebude se to probírat na valné hromadě. Změnu může udělat pouze VV unie a ta chce nechat formát soutěže do podzimu 2021 a pak provést vyhodnocení. Hlasovat a diskutovat na valné hromadě budeme tehdy, když nějaký klub požádá o zařazení tohoto bodu do programu jednání valné hromady.

Zde ještě pár odkazů:

Odůvodnění změn pravidel dětí U6 - U12

Konference klubů ČSRU - 25. a 26. května 2020

O Autorovi

Redakce

Další články autora