Zítra začínáme s tréninkem

29. dubna 2020 (18:20)

KlubovéZpravodajství

Vláda ČR svým usnesením č. 452 z 23. dubna 2020 umožňuje začít v omezeném režimu trénovat profesionálním i amatérským sportovcům, VV RC proto přijal usnesení o obnovení tréninků dětí, mládeže i dospělých za níže stanovených podmínek :

Výklad České unie sportu k uvolnění sportování a sportovní přípravy

V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 452 ze dne 23. 4. 2020 dochází k částečnému uvolnění restrikcí zavedených v souvislosti se snahou omezit šíření viru COVID. Na základě tohoto usnesení dochází zejména k úpravám týkajících se sportovaní na venkovních sportovištích:

1.           Navýšení počtu společně sportujících osob na 10;

2.           V oblasti amatérského sportu jsou pak dále platná tato omezení:

a)  Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popřípadě skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;

b)  Společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácností, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;

c)   nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

 

V souvislosti s výše uvedeným nařízením přijímá výkonný výbor a sportovní úsek RC Havířov níže uvedená opatření a žádá hráče a rodiče hráčů o dodržování následujících pravidel:

1)      Na trénink přicházejte v tréninkovém oblečení a maximálně 15 minut před zahájením tréninku. Dodržujte pravidlo o bezpečné vzdálenosti od ostatních osob (2 metry), neshlukujte se.

2)      Bez svolení trenéra nevstupujte na tréninkovou plochu hřiště.

3)      Přineste si na trénink vlastní pití v láhvi označené vašim jménem.

4)      Prosíme rodiče, aby po dobu tréninku svých dětí nevstupovali na hřiště, zdržovali se s předepsanými rozestupy za zábradlím a měli nasazenou roušku.

5)      Před tréninkem i po tréninku použijte dezinfekční přípravek na ruce, který bude pro všechny hráče i trenéry k dispozici po celou dobu tréninkové jednotky.

6)      Ihned po skončení tréninku vezměte své věci, nasaďte roušku a opusťte areál hřiště.

O Autorovi

Redakce

Další články autora