Zástupci magistrátní komise mládeže navštívili klub

14. června 2023 (18:27)

KlubovéZpravodajství

V náhledu: Předseda klubu Ing. Radomír Kloda v rozhovoru se členy komise mládeže Ing Liborem Gavlasem (vlevo) a Ing. Mariánem Adámkem (vpravo)

Klub 13. června 2023 – Bylo to vůbec poprvé za dobu existence oddílu ragby TJ Slavia Havířov i jeho následovníka Rugby Clubu Havířov, že členové sportovní komise navštívili klub, aby se seznámili s prostředím, ve kterém vyvíjí činnost, vyměnili si názory na současné poměry v domácím sportu i sportu ve městě a podívali se na trénink mládeže. V rozhovoru se členy komise Ing. Mariánem Adámkem, Ing. Liborem Gavlasem a Bc. Daliborem Klimšou se převážně projednávalo financování sportu v republice i ve městě a sportování mládeže. Zástupci klubu si postěžovali na necitlivý a nevstřícný přístup Národní sportovní agentury, která na rozdíl od MŠMT nebo kraje neupozorní na nedostatek v žádosti o dotaci a navíc byla pro personální výměnu v čele agentury pár měsíců nefunkční.

O Autorovi

Redakce

Další články autora