Světoví profíci ustavili Radu hráčů

7. prosince 2018 (16:21)

SvětovéZpravodajství

Špičkoví světoví hráči, kteří se sešli v Monaku na konci listopadu při předávání výročních cen World Rugby, jednali také v rámci své organizace profesionálních hráčů International Rugby Players (IRP) a ustavili Mezinárodní ragbyovou radu hráčů, aby, jak řekl prezident IRP Jonathan Sexton, byl hlas hráčů slyšen v celosvětovém měřítku. 29 mužů a žen zástupců patnáctkového i sedmičkového ragby včetně kapitána týmu roku Irska Rory Besta diskutovalo o problémech hráčů v současném ragby od struktury mezinárodní sezóny, přes herní zatížení hráčů, prevenci úrazů až po řešení úprav pravidel. Blaho hráčů musí být vždy prvořadé a hráči musí mít hlas v rozhodovacím procesu sportu. Takže zpráva, že byla ustavena Rada hráčů, bude vřele vítána.

"Hráči potřebují, aby jejich hlas byl slyšen v celosvětovém měřítku, jak se hra stále více rozvíjí," řekl Sexton, "existují obrovské problémy, které je třeba řešit a řídící orgány a svazy musí rozhodovat ve prospěch mužů a žen na hřišti. Bylo skvělé, že jsme se mohli setkat s mnoha špičkovými hráči celého světa, a mluvit o problémech, na které se zaměříme."

O Autorovi

Redakce

Další články autora