World Rugby chce omezit prodlevy ve hře

31. prosince 2022 (01:08)

Ostatní

Od srpna loňského roku platí celosvětová zkušební pravidla, která aplikovala několik podstatných změn a nyní od 1. ledna 2023 vstoupí v platnost úpravy, které mají omezit prodlevy ve hře. Ve hře je, jak známo, celá řada prodlev, které omezují efektivní využití herního času a právě těmto prodlevám má být úpravou pravidel nebo spíše jejich striktním dodržováním zabráněno. Komise pro pravidla World Rugby se tak rozhodla zasáhnout do praxe, kterou hráči záměrně protahují čas, pokud ovšem není pár minut do konce a tým prohrávající o pár bodů pak dělá, co může, aby ve zbytku času rozhodl.

World Rugby chce požadavkem na dodržování časů a zrychlení hry vyjít vstříc fanouškům, kteří zdlouhavost některých herních prvků dlouhodobě kritizují, například zdlouhavou přípravu ke kopům na branku, opakovaně se vážící a hroutící mlýny, které nezřídka trvají i 5 minut, zdlouhavé stavění stonožek, které mlýnové spojky budují déle než minutu, zvláštní zvyk rojníků nevhazující strany z poslední doby, kteří se před vhozením soustřeďují drahný čas opodál.

Ovšem nejmarkantnější a nejkontroverznější je rozhodčími obecně tolerovaný zvyk, co zvyk, zlozvyk hráčů v sedmičkách, kteří po doběhnutí do brankoviště stojí jak, na Ostravsku by řekli cypi, a protahují čas, dokud některý ze soupeřů neztratí nervy a nevypraví se k brankovišti. Přitom je to zavrženíhodné úmyslné zdržování v zápase, který se hraje pouhých 14 minut!                                                                                                  (man)


 

World Rugby 22. prosince 2022 - World Rugby představil sérii úprav, které budou celosvětově implementovány v zápasech od 1. ledna 2023. Jde o způsob realizace pravidel, aby pomohly rozhodčím, hráčům a trenérům a zlepšily zážitek fanoušků. Jsou součástí snahy mezinárodní federace zrychlit hru a odrážet klíčové výsledky listopadové konference „Shape of the Game“ (Podoba hry).

S blížícím se mistrovstvím světa 2023 jsou nové směrnice navrženy tak, aby podporovaly rychlejší a zábavnější hru a zároveň vyvažovaly bezpečnost a podívanou. Od 1. ledna 2023 platí:

Zrychlit hru

Hráčům a rozhodčím se připomínají tato stávající pravidla, která je třeba přísně dodržovat:

Pravidlo 8.8d Konverze: Kopáč musí provést kop do 90 sekund hrací doby od okamžiku přiznání pokusu, i když se míč překulí a musí být ke kopu připraven znovu. Trest: Kop je zrušen.

Pravidlo 8.21: Trestný kop: Kop musí být proveden do 60 sekund hrací doby od okamžiku, kdy tým oznámil úmysl tak učinit, i když se míč překulí a musí být ke kopu připraven znovu. Trest: Kop je zrušen a je nařízen mlýn.

Pravidlo 9.7d: Hráč nesmí ztrácet čas. Trest: volný kop

Pravidlo 18.12 Autové vhazování: Týmy bez prodlení zaujmou místo v seřazení. Trest: Volný kop.

Pravidlo 19.4 Mlýn: Týmy musí být připraveny k svázání mlýna do 30 sekund od označení místa. Trest: Volný kop.

Celé ragbyové hnutí je vybízeno, aby uplatňovalo tato pravidla ke zrychlení hry. Elitní soutěže by měly zavést „měření času k realizaci kopů“, jak je to praktikováno v soutěžích francouzské Ligue Nationale de Rugby (LNR), pokud to bude prakticky možné. 

Ředitel World Rugby of Rugby Phil Davies k úpravám řekl: „World Rugby, členské svazy a soutěže budou spolupracovat s provozovateli vysílání a pořadateli zápasů na implementaci času na obrazovkách na stadionech a v televizním vysílání při trestných kopech a konverzích, aby rozhodčí, hráči i diváci mohli sledovat odpočítávání, jak se to děje v LNR a při Rugby Sevens.

Méně spoléhat na sdělení Television Match Official (TMO)

Rozhodčím se připomíná, že současný protokol TMO směřuje k identifikaci a eliminaci zjevných porušení pravidel a chyb rozhodčích a tomu, že jasné a zřejmé přestupky neujdou pozornosti a budou řešeny.

Davies dodal: „Na konferenci Shape of the Game proběhla diskuse na téma funkce TMO, které se zúčastnili čelní rozhodčí, trenéři a zástupci hráčů. Diskutující se shodli, že kontroly často trvají příliš dlouho, což naznačuje, že přezkoumávaný přestupek není jasný a zřejmý. I když můžeme vždy zlepšit vzájemné působení technologií, abychom proces urychlili, oficiální činovníci zápasu vedení rozhodčím by se měli snažit činit rychlejší rozhodnutí a omezit opakování tam, kde to není nutné.“ World Rugby bude spolupracovat s oficiálními činovníky zápasů, aby zajistili konzistentní aplikaci procesu.

Méně vstupů nosičů vody

Rozhodnutí o omezení počtu nosičů vody na dva a zkrácení doby, kdy vstupují do hřiště, úspěšně omezil zbytečné přestávky. Již v létě World Rugby přijalo „Rassie Erasmus Rule“, které omezuje počet zastávek pro „vodní přestávky“ a okruh lidí, kteří mohou hráčům vodu podávat. 

Okna pro vodní přestávky však způsobují dojem narušení hry, i když je tato voda podána během přirozené přestávky ve hře (položení/zranění/vstup TMO).

Davies dodal: „Po diskusích se zúčastněnými omezí dodatek k současnému pravidlu nošení vody na hřiště jen na dobu po položení pětky. Účastníkům soutěží a svazům se připomíná limit 60/90 sekund na časy kopů. Pouze ve hře bez položení může rozhodčí připustit občerstvení při přirozeném zastavení hry.

Tento dodatek k aktuálnímu zkušebnímu protokolu byl podpořen pracovní skupinou Technická zóna/nosiči vody. Do této skupiny patří hráči, trenéři, rozhodčí a zástupci soutěží.

Penalizace negativních akcí hráčů

World Rugby požádal rozhodčí, aby byli přísnější ve věcech, které zcela nezapadají do hodnot ragby. Takže od ledna by měli být rozhodčí přísnější v situacích, kdy se skládající hráč nemůže odvalit, protože ho někdo schválně drží, nebo trestat první příchozí hráče (jacklery), kteří atakují hráče vedle rucku a nemají záměr hrát míčem.

Hráči jsou upozorněni na povinnost nedržet míč nebo odnášet míč při trestných kopech – snižuje to možnosti zaútočit neprovinivšímu se týmu a zbytečně to zpomaluje hru a bude to trestáno.

Penalizace hráčů, kteří se opírají rukama o zemi k udržení rovnováhy při herních situacích

Hráči, kteří položí ruce na zem, jsou-li skládáni, v racích a maulech, podléhají sankcím, i když nemusejí být trestání, pokud rozhodčí usoudí, že hráč se opírá o zem krátce k udržení vlastní rovnováhy a stability.

Definice a relevantní ustanovení pravidel:

Mimo nohy: Hráči jsou mimo nohy, když je jakákoli jiná část těla v dotyku se zemí nebo hráči na zemi.

Na nohou: Hráči jsou na nohou, pokud žádná jiná část jejich těla není v dotyku se zemí nebo hráči na zemi.

Boj o míč 14.8a: Ostatní hráči musí zůstat na nohou a okamžitě uvolnit míč a hráče s míčem a 14.8b zůstat na nohou, když hrají s míčem.

Pravidlo o rucku 15.12: Hráči se musí snažit zůstat na nohou po celou dobu trvání rucku.

Pravidlo o maulu 16.9: Všichni ostatní hráči v maulu se musí snažit zůstat na nohou

Úmyslné sražení míče

Co je, a co není záměrné sražení míče, často vyvolává diskuse. Všem se připomíná, co říkají následující platná pravidla:

3 Hráč nesmí úmyslně srazit míč dopředu rukou nebo paží. Sankce: Trestný kop

4 O úmyslné sražení míče se nejedná, pokud hráč míč srazí při pokusu o chycení míče za předpokladu, že se dalo důvodně očekávat, že hráč míč zachytí.

Hráči se musí snažit chytit míč. Rozhodčí jsou žádáni, aby prokázali zdravý úsudek při posuzování úmyslu srazit míč. Tedy posoudit situaci při sražení míče a zvážit udělení trestu, pokud hráč měl jasnou šanci míč chytit a držet, ale svou nešikovností míč srazil. Jde o poměrně závažnou situaci s hrozbou desetiminutového trestu.

O Autorovi

Redakce

Další články autora