Možnost příspěvků od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity

16. února 2023 (18:03)

Ostatní

Využíváme informace ze Zpravodaje České unie sportu o možnosti požádat zdravotní pojišťovny o příspěvek na sportování. Potvrzení o aktivní činnosti a zaplacených příspěvcích vystaví sekretariát RC. Žádost o vystavení potvrzení můžete zaslat e-mailem na adresu klubu, nebo si potvrzení vyžádat osobně v zimních úředních dnech (středy od 16:30 do 19:30)

Všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou připomenout svým členům možnost využití příspěvku od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity.
I v roce 2023, tak jako v minulých letech je možné téměř u všech zdravotních pojišťoven využít příspěvku na úhradu nákladů na pohybové, respektive sportovní aktivity.
Příspěvek lze například využít na úhradu nákladů spojených s členskými příspěvky ve vašich klubech.
Členové k získání příspěvku od zdravotní pojišťovny potřebují vystavit ze strany klubu potvrzení o úhradě členských příspěvků. Některé pojišťovny používají k potvrzení o úhradě vlastní formuláře. Pro ty pojišťovny, které nemají předepsaný formulář k potvrzení, přikládáme vzor:
Konkrétní informace o příspěvcích a dalších benefitech naleznete na webových stránkách zdravotních pojišťoven.
Autor: ČUS - Management sportu a Servisní centra sportu

Sekretář vám vystaví takové nebo podobné potvrzení.

O Autorovi

Redakce

Další články autora