Diskuse k systému dětských turnajů na Moravě

29. listopadu 2022 (16:31)

Ostatní

Havířov 29. 11. 2022 - STK ČSRU pro mládež zaslala moravské STK, která sídlí v Havířově, apel k systému soutěží pro mladší žáky na Moravě se společným stanoviskem komise mládeže ČSRU, trenérsko-metodické komise ČSRU a STK ČSRU-mládež. STK Morava využívá platformy blogu webových stránek RC Havířov jednak k obecnému seznámení s tímto apelem, jednak k otevřené diskusi a návrhům k systému moravských soutěží pro mladší žáky U6 až U12.

STK Morava obdržela dopis od šéfa STK ČSRU pro mládež Oty Petráška, který níže zveřejňuji v plném znění. STK ČSRU-mládež, trenérsko-metodická komise a komise mládeže vyžadují organizaci turnajů podle „českého“ modelu, tj. ve výkonnostních skupinách i za cenu menšího počtu utkání. Zveřejňuji korespondenci a stanoviska, jako podklad k diskusi kompetentních činitelů moravských klubů. Nemám v úmyslu svolávat nějakou konferenci moravských klubů, jak se to dělalo v minulosti, neboť ve věku elektronickým medií považuji taková jednání vis-à-vis za ztrátu času a peněz. Máme na to celou zimu a diskusní příspěvky jsem připraven zveřejňovat na této platformě. Bylo by dobré, aby k věci řekli svá stanoviska a názory především trenéři mladších žáků od U6 po U12. 

Dopis Ing. Oty Petráška, předsedy STK ČSRU pro mládež:

Ahoj Karle, obracím se na Tebe jako na člena STK za Moravu. V příloze zasílám tabulkové vyhodnocení regionálních turnajů OPČ podzim 2022. Mohl bych Tě požádat, prosím, zdali bys byl schopen vypracovat něco podobného za Moravu?

Dovoluji si znova připomenout zásady pořádání regionálních turnajů, které vypracovala společně s STK trenérsko-metodická komise a komise mládeže. Předmětný dokument oběžník STK je v příloze (byl rozeslán jako Oběžník STK ČSRU děti a mládež č. ML/25/2022 ze dne 31. 08. 2022, viz níže) V Čechách se  převážná většina pořadatelů turnajů tímto oběžníkem řídí, pokud vím tak na Moravě v podstatě nikdo.

obeznik STK Deti a Mladez č.25_2022_RT_U8_U10_U12_2022_2023 (2)

Zadání od MTDK je aby se turnaje hrály ve výkonnostních skupinách a aby se zejména v U12 a i U10 hrálo méně delších dvoupoločasových utkání než více kratších utkání. Například v U12 to striktně držíme. Výstupem pak není počítání tabulky a vyhlašování pořadí ale pouze do skupiny trenérů jen orientační výsledky jednotlivých utkání. Ve výkonnostní skupině A U12 smí hrát každý tým bez ohledu na to, kolik týmů na turnaji je jen dvě utkání a to 2x12 minut, ve výkonnostní skupině B buď to samé anebo tři utkání 2x8 minut. Obdobně jen s menšími časy a jinými počty utkání v U10 a i U8. Například na posledním turnaji U12 skupiny 1 (zde u nás máme již v kategorii U12 a U10 – a plánujeme i U8 – rozděleny turnaje v jednom dni většinou na turnaje dva, každý na jiném hřišti) se přihlásily do skupiny A čtyři týmy a přesto nehrál každý s každým, prostě jen každý tým dle rozpisu odehrál dvě utkání 2x12 minut. (výstup z tohoto turnaje je v příloze)

6RT_U12_1_06_11_22_PET-vysledky (1)

Obdobnou tabulku, samozřejmě mohu i zpracovat ale potřebuji k tomu podklady. Takové vyhodnocení i pro Moravu ode mne jako STK vyžaduje MTDK a zajímá se o ní i výkonný výbor Unie.

K dopisu jsem Otovi zaslal toto stanovisko:

Hrát na Moravě, kde se v častých případech musejí "volní" hráči klubů, které nemají družstvo pro některou kategorii, připojovat k týmům, které mají alespoň 4 hráče, ve výkonnostních skupinách, je nereálné. To může akorát Bystrc a sem tam i některý jiný klub - Dragon, Olomouc, který má na turnajích něco jako béčko, ale to není na samostatný turnaj. Uvidíš, až dám dohromady tabulku.

Příloha Tabulka účasti týmů jednotlivých kategorií na moravských turnajích:

Účast_klubů_a_družstev_v_RT_Morava-2022-podzim

Reakce Oty Petráška

Myslím si, že Tvůj pesimizmus není na místě. Dovolím si tvrdit, že již nyní byste měli přemýšlet i na Moravě o rozdělení turnajů i když je mi jasné, že z důvodů větších dojezdových vzdáleností je to na Moravě složitější než v Čechách, kde všechny týmy s výjimkou Českých Budějovic a Nýrska jsou v podstatě do 100 km od Prahy.

Samozřejmě v Čechách ty počty navyšují U6, které se na Moravě nehrají, takže je potřeba srovnávat srovnatelné a v tomto ohledu to již vypadá lépe, vezmu-li průměrnou účast týmů v turnajích.

V mladších kategoriích je odskok Čech vyšší ale například už u U12 je průměrný počet týmů na turnajích OPČ 18 a na turnajích OPM 8 což je v podstatě něco málo více, než 2:1 což odráží i počet obyvatel a i jiná další kritéria. (U U10 je poměr 30:8 a u U8 28:8).

Máme tedy posoudit, zda v moravských podmínkách jsme schopni realizovat společný požadavek trenérsko-metodické komise ČSRU a komise mládeže ČSRU, jak ho rozpracovala STK-mládež ČSRU a před začátkem jarní části sezóny 2022-2023 připravit takový model soutěží.

Žádám zvláště trenéry mladších žáků i výkonné výbory klubů, aby se tímto tématem zabývaly a zaujaly závazné stanovisko.

Karel Gaman, STK Morava

O Autorovi

Redakce

Další články autora