Rozpaky nad členskou schůzí

5. března 2019 (14:44)

KlubovéZpravodajství

Sobotní výroční členská schůze vzbudila rozpaky, jen jednadvacet z šedesáti pozvaných oprávněných členů považovalo za důležité splnit svou základní členskou povinnost a přišlo si vyslechnout zprávu výkonného výboru klubu o plnění úkolů, které uložila členská schůze v roce 2018 a rozhodnout o dalším směrování klubu. Řádná členská schůze  tak pro nesplnění podmínky alespoň 50 procentní účasti musela být zrušena. Ovšem stanovy pamatují i na takovou eventualitu a umožňují svolat členskou schůzi náhradní. S ohledem na nabitý program klubu v příštích týdnech není možno svolat náhradní jednání na některý z dalších víkendů a tak přítomní rozhodli o uspořádání náhradní členské schůze okamžitě. Byla stanovena 20 minutová čekací doba a pak byla zahájena náhradní členská schůze. Podle stanov pak o usneseních rozhodovala prostá většina přítomných členů.

Jednání zahájil předseda klubu Radomír Kloda a jeho návrh, aby schůzi dále řídil sekretář klubu Karel Gaman, byl přijat. Po úvodních formalitách přednesl stěžejní zprávu o plnění usnesení 22. členské schůze a plnění plánu činnosti. Jako červená nit se pak jednáním vinula dlouhodobě nejpalčivější věc – nedostatek kádrů, lidsky řečeno nejsou lidi, nejsou lidi ochotní zapojit se do práce v klubu. Určitou perspektivu vidí výkonný výbor klubu v současných juniorech, kteří alespoň projevili snahu pomoci a částečně skutečně hlavně při trénování dětí pomáhají jako asistenti.

Předseda ve své zprávě hovořil hlavně o úkolech, které se nepodařilo splnit a také o důvodech nesplnění. Nedostatek kádrů je problém, který zapříčiňuje neplnění dalších úkolů, především rozvojových programů. A není divu, funkci rozvojového pracovníka si vyzkoušeli hned dva funkcionáři a oba odstoupili, takže se o tento důležitý úsek nemá kdo starat. Proto také nemáme dostatek mládeže, i když to má i jiné důvody. Třeba v loňském roce nastoupilo v Havířově do prvních tříd pouhých 652 dětí, polovina z nich jsou děvčata, pro která (nebo spíše pro jejich rodiče) není ragby zrovna to pravé. Zbývá 326 kluků, z nichž přinejmenším třetina má zájmy mimosportovní. Ze zbývajících 217 kluků má přinejmenším třetina nějaký zdravotní hendikep a nemůže sportovat. Zbývá 144 kluků, kteří si vybírají především fotbal a florbal, menší část pak hokej a další známé sporty, kolik jich asi zbude na ragby? Asi těch 14, které se nám podařilo získat při loňském celoměsíčním Dnu otevřených dveří.

Přítomni si samozřejmě vyslechli i zprávu sportovního úseku, zprávu ekonoma o hospodaření (úspěšném) a přijali plán činnosti na rok 2019. Vzhledem k nemožnosti odhadnout výši dotací, nebyl předložen plán financování na rok 2019, proto členská schůze uložila rozpočet zpracovat do 30. května. Byly schváleny novely organizačního řádu RC a jednacího řádu výkonného výboru klubu.

Ragbisté roku Roman Barabáš a Lukáš Trtek

V průběhu jednání byli oceněni Ragbisté roku RC Havířov za rok 2018. V anketě vyhrál Roman Barabáš jak v anketě mužů, tak v anketě juniorů. V anketě juniorů se na druhém místě umístil Lukáš Trtek a výkonný výbor klubu se přiklonil k návrhu, aby byl vyhlášen Ragbistou roku 2018. Lukáš obdržel plaketu na členské schůzi, Roman Barabáš ji obdrží při slavnostním aktu na klubovém plesu 16.března. Na snímcích Ragbista roku 2018 junior Lukáš Trtek.

V poměrně bohaté diskusi trefil hřebík na hlavičku Jiří Kuchařík, který vidí důvod stagnace a také vztahu ke klubu a plnění povinnosti špatnou výchovu hráčů: „Náš největší problém je počet hráčů v kterékoliv kategorii. Já mám zpětnou vazbu od rodičů, že máme staré trenéry, kteří křičí po dětech apod. Musíme omladit trenérský tým, vždyť má průměr přes 60 let. Trenéři praktikují zastaralý systém trénování. Věk limituje samotné trenéry při názorných ukázkách. Nikdo z nás není u žádné reprezentace, nezachycujeme nové trendy ve hře, snad jen kromě Patrika. A proto navrhuji oslovit nedávno bývalé a snad i současné starší hráče, aby se zapojili do trénování dětí, nabídnout těm trenérům nějaké dobré podmínky. Já s povděkem kvituji, že se junioři pustili do trénování dětí a hlavně že je chtějí trénovat …“

Na závěr bylo přijato usnesení doplněné o úkol uspořádat náborový Den otevřených dveří v průběhu října, tedy v době, kdy bude probíhat mistrovství světa v ragby. Předseda klubu Radomír Kloda pak jednání náhradní členské schůze uzavřel přáním, aby se činnost a život klubu změnil k lepšímu vyšší angažovaností všech členů ve prospěch havířovského ragby, aby tu bylo i za dalších 50 let.

O Autorovi

Redakce

Další články autora