Připravujeme turnaj Silvester Cup

24. listopadu 2021 (12:19)

KlubovéZpravodajství

V náhledu vítězové posledního turnaje z roku 2019 Old Boys Havířov

Bylo by nošením dříví do lesa, kdybychom opakovali historii Kajfova memoriálu, Vánočního kapra a konečně Silvestrovského poháru. Každý si tento příběh může najít v archivu našich webových stránek. Po roční přestávce zaviněné covidem je Silvester Cup zpátky. To důležité je, že přišel čas sestavovat a přihlašovat týmy a nenechávat to až na poslední půlhodinu před začátkem turnaje, jak se to jednou stalo týmu Old Boys, který se přihlásil až po zahájení turnaje, samozřejmě byl pořadateli poslán do příslušných míst.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ SILVESTER CUP 2021

ROZPIS

A - Všeobecná ustanovení

1. Řízení turnaje: Radim Fajkus, Ing. Radomír Kloda
2. Pořadatel: Rugby Club Havířov, z. s.
3. Termín: Čtvrtek 30. 12. 2021, čas od 17:00 do 20:00 hod.
4. Registrace: Družstva se mohou přihlásit elektronickou poštou, nejpozději však 27. 12. do 18 hodin na adrese
[email protected] a současně na adrese [email protected] V den turnaje bude registrace probíhat na místě od 16,30 do 16,45 hod. (později podané přihlášky nebudou akceptovány – během 15 minut před zahájením turnaje je nutno připravit rozlosování).
5. Místo turnaje: Sportovní hala Slávie v Havířově, Astronautů 859/2, 736 01 Havířov -Město.
6. Účastníci: družstva členů RC Havířov (od 15 let), družstva jejich známých a kamarádů, pozvaná družstva a družstva ostatních ragbyových klubů v termínu přihlášená.
7. Pořad utkání: Po registraci družstev bude podle počtu přihlášených družstev určen herní systém – skupiny nebo každý s každým. Bude provedeno rozlosování, stanoven pořad a doba začátku jednotlivých utkání.
8. Hospodářské náležitosti: je stanoven poplatek 100,- Kč na hráče každého přihlášeného družstva, ceny a občerstvení zajistí vedení turnaje.

B - Technická ustanovení

9. Předpis: Hraje se dle platných pravidel pro sálovou kopanou – auty se vhazují, rohy se zahrávají ze země, brankář chytá pouze v brankovišti vyznačeném pro házenou a jím vyhozený míč nesmí letět vzduchem za půlicí čáru (míč však může být přes půlicí čáru vykopnut), při rozehrávání přímého nebo nepřímého kopu musí soupeř stát od místa rozehrání 3,5 metru. Pokutový kop se provádí ze značky pro házenkářský sedmimetrový hod.
V případě, že se míč dotkne stropu, pak z místa pod dotykem rozehrává nepřímý kop družstvo, které se neprovinilo.
10. Počet hráčů: družstva o pěti hráčích – brankář a čtyři hráči v poli, počet náhradníků není omezen, střídání probíhá libovolně kdykoliv v době, kdy je přerušená hra.
11. a) Podmínky účasti: řádná registrace v určeném čase a zaplacení startovného za každého hráče. Tým je povinen vyplnit soupisku, ve které musí být uvedeno jméno a příjmení hráče a případně přezdívka, pod kterou bude v turnaji vystupovat.

11. b) Zvláštní ustanovení k podmínkám účasti: U hostů klubových družstev - nečlenů klubu - a hráčů cizích družstev  musí být kromě jména a příjmení uvedena i adresa a telefonní číslo, jak ukládá mimořádné opatření vlády ze dne 20. 11. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN

Všichni účastníci turnaje jsou povinni dodržovat ustanovení vládního opatření, zejména podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny):

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují podmínky stanovené v bodu I/17;

 b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

c) nařizuje osobám neúčastnících se sportovní aktivity dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru. 

12. Systém turnaje: systém turnaje určí před turnajem pořadatel v závislosti na počtu přihlášených týmů.
13. Hodnocení soutěže a výsledků: V celkovém hodnocení (případně v základních skupinách) v případě stejného počtu bodů o pořadí rozhoduje:
a) výsledek vzájemného utkání,
b) vyšší počet dosažených gólů,
c) lepší rozdíl celkového skóre,
d) v případě, že je a), b) i c) stejné, rozhodne los
V případě, že se základní část turnaje bude hrát ve skupinách, budou se utkání o konečné umístění v turnaji hrát vítězové skupin o 1. a 2. místo, druzí ve skupinách o 3. a 4. místo atd. V utkáních o pořadí rozhoduje:
Pokud utkání o 1. až 3. místo skončí v normální hrací době nerozhodným výsledkem, následují pokutové kopy – v první sérii tři, pokud se nerozhodne v první sérii, následují pokutové kopy postupně až do úplného rozhodnutí. V ostatních utkáních mohou obě družstva skončit na tzv. děleném místě.
14. Námitky: Podávají se a vyřizují na místě u vedoucího turnaje oproti kauci 1000,- Kč, která bude vrácena pouze v případě oprávněné námitky.
15. Titul a ceny: Vítěz turnaje získá titul „Vítěz turnaje Silvester Cup 2021“ a pohár pro vyfotografování. Na podstavec poháru pak bude připevněn štítek se jmény hráčů vítězného družstva. Týmy na 2. a 3. místě obdrží diplom a věcnou odměnu, ostatní týmy obdrží diplom.
16. Zakončení turnaje: Bude řešeno později podle covidové situace a oznámeno na klubovém webu a fcb.

O Autorovi

Redakce

Další články autora