Pozvánka na členskou schůzi

2. června 2021 (17:43)

KlubovéZpravodajství

Výroční členská schůze se schází jednou do roka, aby projednala plnění plánů a záměrů za uplynulý rok a projednala plány klubu na další období. Pro členy je účast na schůzi a rozhodování o směrování klubu nejen jednou ze základních členských povinností podle stanov klubu, ale také jedním z důležitých členských práv. Výkonný výbor apeluje na všechny členy starší 15 let, aby se jednání zúčastnili.

O Autorovi

Redakce

Další články autora