Názor: Proč přestala fungovat ČSRU

13. prosince 2018 (12:30)

OstatníZpravodajství

Přinášíme další dopis Eduarda Krütznera st., ve kterém zveřejňuje svůj názor na současný stav českého ragby a kromě otázek nastiňuje i možná řešení. Ne se vším, co Medák uvádí, se dá souhlasit, ale jedno je jisté – naše ragby je v krizi. Medákovo hodnocení je ovšem natolik závažné, že přímo vyzývá k diskusi, proto otvíráme naše stránky jak polemice s Medákovým názorem, tak všem ostatním pohledům na současnou situaci a návrhům na její řešení. Rozsáhlejší názory zasílejte na adresu karel.gaman@volny.cz nebo kratší příspěvky přímo do diskuse pod článkem.

Proč přestala fungovat ČSRU

Všichni jste určitě poznali, že hluboká krize v poslední době dostala naše ragby až na samé dno. Prakticky nic nefunguje a nastalo bezvládí. Důkazem je skutečnost, že v polovině prosince kluby nevědí, jaké budou na jaře soutěže. To je opravdu skandál! Vše je dáno tím, že nikdo za nic nezodpovídá. Nejzávažnější problém je v tom, že současný VV není stále ochoten poslat klubům konkrétní závěrečnou zprávu o hospodaření za uplynulé období, což je jeho samozřejmou povinností.

Odklad Valné hromady ČSRU na březen je nehoráznost, jen oddaluje řešení současné krize, zejména pak zvolení nového Výkonného výboru. Ten bude mít nelehký úkol řešit zděděné dluhy současného VV a to bez hloubkové analýzy současné finanční situace unie půjde stěží. Stejně tak se musí vypracovat analýzy hry a výsledků našich reprezentačních celků, úrovně domácích soutěží a dalších důležitých faktorů. Bez toho není přece možno připravit reálný plán činnosti na rok 2019 tak, aby byl v souladu s možnostmi našich klubů. Doporučuji svolat VH nejpozději do konce ledna 2019.

Chtěl bych poukázat na příčiny, které naše ragby dostalo do současné hluboké krize a najít rozumná řešení, aby se podobné chyby napříště již nikdy neopakovaly.

Základní problém vidím v tom, že prakticky přestala fungovat, ta nejdůležitější věc, která vede k úspěšným výsledkům jak na sportovním, tak administrativním poli – vzájemná upřímná spolupráce výkonného výboru s kluby. Řada věcí se řešila bez důkladné diskuze nařízením, které často postrádalo logiku i odborné znalosti. Jako zářný příklad uvádím změnu systému na jaro – podzim, tedy systém, který byl již jednou odmítnut jako velmi nevhodný. Pokud jsem měl možnost hovořit se zástupci klubů, valná většina tuto změnu odsoudila. Také doufám, že letošní podzimní Extraliga dala všem důkaz, že hrát finálová utkání za nepříznivých povětrnostních podmínek, je hloupost.

Dalším velkým omylem podle mého názoru je zrušení střídavého startu. S kluby to nikdo neprojednal a řada talentovaných hráčů tím ztratila možnost hrát ve vyšší soutěži, po případě se dostat do reprezentačních celků. Nápad hrát v době přípravy na Extraligu v měsíci srpnu, sedmičkové turnaje jen potvrzuje to, že u nás nefunguje trenérsko-metodická komise, která by zajisté takový nesmysl neschválila. Výsledky obou posledních sedmičkových turnajů to plně potvrdily.

Největší omyl současného VV bylo angažování p. Phila Pretoriuse, jak na post sportovního ředitele, tak trenéra jak XV a 7’s. VV si bohužel nezjistil, že jeho trenérská praxe a odbornost je nulová, což se plně potvrdilo jak na výkonnosti naši reprezentace, tak na neřešení závažných problémů v našich domácích soutěžích, zejména mládežnických, které ho prakticky vůbec nezajímaly. Navíc nás stál nehorázné finanční náklady, které negativně ovlivnily náš rozpočet.

Rád bych viděl jeho analýzy ze zápasů naši reprezentace, domácích soutěží, kolik vedl stáží pro trenéry a kdo mu poradil, aby naše reprezentace odehrála na podzim 3 utkání v ENC a na jaře si zvolil termíny 16.3. Holandsko doma a Portugalsko 23.3. venku, když do té doby naši hráči nesehrají ani jedno ligové utkání. Ptám se tedy, kdo za toto závažné pochybení, bude v naši unii zodpovědný?

Pokud bude nový VV chtít úspěšně vyvést naše ragby z této dlouhodobé krize, musí s ním kluby úzce spolupracovat a vytvořit společně tu pravou ragbyovou přátelskou atmosféru. Strategický plán rozvoje musí odpovídat našim finančním, lidským i výkonnostním podmínkám tak, aby za vytýčené úkoly zodpovídali určení funkcionáři, byly pravidelně kontrolovány a případně upravovány.

Hlavně buďme skromní a reální, na OH a na Světový pohár můžeme zapomenout. O tom jak se hrají sedmičky se přesvědčili naši hráči v Dubaji a v XV budeme mít moc a moc práce, abychom se udrželi v naši skupině ENC, ale spíš, abychom se brzo do naši skupiny zase vrátili. Statistiky jsou kruté, pan Pretorius sliboval 20. místo v rankingu WR, ale my jsme v současné době až na 37. místě, tak hluboko naše ragby nikdy nebylo.

Jednou z příčin naši krize jsou právě nereálné Strategické plány rozvoje, které nám byly bez projednání s kluby předloženy, ale nikdy ani z 10% nesplněny. Nikdo za nic nezodpovídal a nikdo se neptal na důvody, proč nebyly splněny.

Poslední poznámka, když jsem si znovu osvěžoval náš Soutěžní řád a Stanovy, u příležitosti problému s ostudným skrečováním zápasu, zjistil, že je třeba provést aktualizaci článků a kapitol, protože tam máme řadu nesrovnalostí, které mohou negativně ovlivnit jak průběh soutěží (jak se stalo), tak celkovou činnost unie.

Věřím, že se všechny kluby plně zapojí do renesance našeho ragby, tak, aby všem opět přinášelo radost z dosažených výsledků a typické přátelské ragbyové atmosféry, pro kterou jsme si náš sport vybrali. Úspěch nového VV bude záležet jen na vás, protože úspěšný VV může být jen ten, který se bude moci opřít o odborně silné komise, zejména pak trenérsko-metodickou. Vím o řadě odborníků, kteří by v nové TMK měli zasednout, léta to fungovalo a proto jsme dosahovali dobrých výsledků jak doma tak v zahraničí.

Rugby zdar!

E.Krützner st. Medák

O Autorovi

Redakce

Další články autora