Nadační fond OKD podpoří cvičení dětí MŠ

15. dubna 2022 (23:15)

Cvičení MŠZpravodajství

Moto:
Život má mít hloubku…
Nadace OKD podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit i životního prostředí

V minulém týdnu byla podepsána smlouva mezi Nadačním fondem OKD a RC Havířov o finanční podpoře cvičení dětí mateřských škol ve výzvě Pro region. Nadace OKD ve svých programech Srdcovka a Pro region podporují projekty neziskových organizací, jichž se aktivně účastní zaměstnanci OKD ve svém volném čase jako organizátoři, vedoucí, trenéři.

Díky našim členům zaměstnancům OKD, a.s. jsme již v minulých letech obdrželi od Nadace OKD především v programu Srdcovka finanční podporu pro letní tábory mládeže nebo nákup potřebného vybavení, na které by klub nemohl věnovat prostředky určené na běžný provoz klubu.

Pro letošní rok klub požádal o podporu dlouholetého projektu cvičení dětí mateřských škol v rámci klubové Školy ragby, letos už běží jedenáctý školní rok všeobecné tělesné přípravy formou hříček a závodivých her, při kterých se využívá i ragbyových míčů a prvků ragbyové míčové techniky pro rozvoj motoriky dětí. Projekt cvičení MŠ je mezi 80 projekty, které nadace OKD podpořila.

O Autorovi

Redakce

Další články autora