Mění se sazby příspěvků

5. ledna 2023 (01:06)

KlubovéOstatní

Havířov 5. ledna 2023 – Výkonný výbor klubu se dlouhá léta snažil nezatěžovat členy vysokými příspěvky, ale nakonec byl okolnostmi donucen ke zvýšení sazeb sáhnout. Klubové funkcionáře k tomu vedlo několik faktorů: nižší dotace, zvláště od Národní sportovní agentury, zvýšené náklady na činnost a také nedisciplinovanost řady členů, ale mnohdy spíše rodičů, kteří neplatí za své děti třeba už druhý rok a v klubu „žijí“ za peníze ostatních. „Proč je tedy nevyhodíte?“ zeptáte se. Nedá nám to, v případě dětí zvláště, ty za to nemohou. Poplatkový řád sice připouští i soudní vymáhání příspěvků, ale přikročit k něčemu takovému v dnešní době…

Sazebník příspěvků a poplatků na rok 2023 zveřejňujeme na klubových webových stránkách v sekci „Klubové informace – příspěvky.“ Webové stránky jsou oficiálním informačním mediem klubu, každý člen nebo zákonný zástupce nezletilého člena má tyto stránky pravidelně navštěvovat, aby se seznámil s oficiálními informacemi a dokumenty klubu. Z toho důvodu také sekretariát klubu nebude oslovovat členy a rodiče elektronickou poštou, na to nemá personální kapacity. Stejně tak případný požadavek na komunikaci prostřednictvím facebookových zpráv, whatsappových nebo messengerových skupin je irelevantní, jsou to jen komunikační kanály trenérů se členy družstev.

K jakým změnám došlo v sazebníku příspěvků

Zaprvé byly zvýšeny sazby zhruba o třetinu, zadruhé byla zrušena možnost čtvrtletních plateb, většina plátců volí měsíční úhrady, zatřetí se vyžaduje výhradní platba na účet od všech členů, platba hotově v pokladně RC je možná jen zcela výjimečně, například od kandidátů členství při podání přihlášky, nebo od těch, kteří nemají zaveden běžný účet u banky. Dále byla zrušena bonifikace za platbu na účet, platí se tedy za 12 měsíců.

Aby platby daly lehce identifikovat, je nutno dávat při do zprávy tyto zkratky:

ČP = členský příspěvek

LIC = licence nebo členský příspěvek ČSRU

KP/měsíc/23 = klubový příspěvek

Takže člen, který bude platit členský příspěvek, licenční poplatek a klubový příspěvek např. za leden 2023, uvede do zprávy: ČP, LIC, KP/I/23

SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ A POPLATKŮ NA ROK 2023

 

Nutno upravit příkazy k platbě

Výkonný výbor klubu žádá všechny členy, aby si zavedli platbu ze svých účtů podle nového sazebníku. S novými sazbami příspěvků je nutno upravit i stávající příkazy k platbě.  

O Autorovi

Redakce

Další články autora