Bude se volit nový výkonný výbor klubu

10. ledna 2023 (21:34)

KlubovéOstatní

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VÝKONNÝ VÝBOR RC HAVÍŘOV

 

Výkonný výbor informuje členy klubu, že na základě usnesení VV RC č. 2/2022 2.4.1 bude 16. ledna 2023 zahájena volební kampaň na předsedu klubu a revizora pro nové funkční období od roku 2023. Volba proběhne na volební členské schůzi (VČS) 15. března 2023.

 

Na kandidátní listinu se zapíši zájemci o funkci předsedy klubu a revizora účtů, starší 21 let, voleni budou na období od roku 2023 na dobu, kterou stanoví volební členská schůze (3 až 5 let).

 

Kvůli trvalým problémům s obsazením funkcí dřívější výkonný výbor před poslední volbou výkonného výboru podal poslední volební členské schůzi v roce 2020 návrh na úpravu volebního řádu tak, aby byl přímo zvolen předseda, který si v předstihu vybere svůj pracovní tým – výkonný výbor klubu. Na VČS pak představí jednotlivé kandidáty a požádá VČS o schválení kandidátů výkonného výboru hromadnou volbou. Tento návrh se pak stal součástí jednacího a volebního řádu volební členské schůze a bude uplatněn i pro letošní volbu výkonného výboru klubu.

 

Kandidátní listina je k dispozici v kanceláři sekretariátu RC v úřední dny sekretáře klubu. Zapsat se můžete od středy 18. ledna 2023.

O Autorovi

Redakce

Další články autora