Jak budeme trénovat?

17. října 2020 (15:01)

KlubovéZpravodajství

Havířov 17. 10. 2020 (Výkonný výbor RC) - Podle usnesení vlády ČR došlo s účinností od 14. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. k zákazům a omezením, která zásadně ovlivní i provozování sportovní činnosti:

1. Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty a další tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť je zakázán. (Jedná se tedy o úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.).

2.  Jedinou povolenou sportovní činností tak zůstává sportovní činnost venkovní, a to v maximálním počtu 6 osob, a to opět bez ohledu na charakter sportovní činnosti (organizovaná, neorganizovaná, amatéři, profesionálové apod.). Při této sportovní činnosti pak platí, že nemohou být využívány vnitřní prostory venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.). Takto sportující skupina 6 osob musí držet od jiných osob vzdálenost minimálně 2 metry. Cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. nejsou povinni nosit ochranou roušku přes ústa.

Závěry:

  1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je limitován počtem 6 osob a zákazem využití vnitřního zázemí (šatny, sprchy apod.), přičemž musí být zachován odstup minimálně 2 metry od jiných osob. Z toho vyplývá, že jsou zastavena veškerá utkání a turnaje.
  3. Venkovní sportoviště lze rozdělit pomocí fyzických překážek na dílčí sportoviště tak, aby takto vzniklými dílčími sportovišti vznikly koridory o minimální šířce 2 metry, a byl zamezen kontakt takto sportujících skupin (max. 6 osob v každé skupině), a to jak při příchodu a odchodu (vlastní vstup na sportoviště), tak při výkonu sportovní činnosti.

 

Pravidla pro sportování v RC

Výkonný výbor klubu na základě vládního usnesení o nouzovém stavu a výkladu právního poradce České unie sportu (ČUS) JUDr. Daniela Viduny, které je oficiálním stanoviskem ČUS, určuje tato pravidla pro sportovní činnost klubu v režimu omezení:

1. Po dobu opatření se ruší všechny zápasy a turnaje.

2.

 

 

Tréninky všech družstev poběží v běžné tréninkové dny a tréninkové hodiny dle rozvrhu tréninků s tím, že se bude trénovat v připravených koridorech, ve kterých mohou společně trénovat maximálně pětičlenné skupiny s trenérem.

Kroužek nejmenších dětí bude mít tréninky pouze na hřišti ve svém vlastním koridoru.

3. Hřiště pro tréninky bude rozděleno páskou na koridory.

4.

Členové trénujících skupin musejí do svého koridoru vstupovat určeným vstupem.

5.

Trénující se nesmějí navzájem mísit se členy vedlejšího koridoru, nebo do vedlejšího koridoru vstupovat, a to ani pro „zatoulané“ míče.
6. Každá skupina bude mít vlastní míče a vlastní desinfekční prostředky. Pití je možné jen z vlastních označených láhví.

7.

Při tréninku nelze používat šatny (viz bod 2. závěrů), trénující se musejí převlékat na tribuně (na střídačkách), nebo přicházet na trénink v tréninkovém úboru.

8.

Mimo tréninkový prostor se všichni musejí pohybovat s rouškou a dodržovat všechna další hygienická pravidla.

Rodiče trénujících dětí žádáme, aby se neshromažďovali u zábradlí hřiště, ale pokud možno zůstávali ve svých autech.

O Autorovi

Redakce

Další články autora