Havířovské ragby má pětapadesát

21. září 2021 (12:40)

KlubovéZpravodajství

Autorem loga k 55. výročí klubu je MgA. Pavel Kozubík

Havířov 18. září 2021 - Už 55 let se v Havířově hraje ragby, oddílem ragby při dnes již neexistující tělovýchovné jednotě Slavia Havířov za tu dobu prošly stovky zájemců, ale počet skutečně aktivních členů a hráčů nikdy nepřekročil dvě stovky. Jen od roku 1997, kdy byl ustaven Rugby Club Havířov jako následovník oddílu ragby TJ Slavia Havířov, jich bylo okolo osmi stovek.

Oddíl vznikl díky iniciativě Edy Vaníčka, hráče oddílu ragby Vítkovických železáren, později Lokomotivy Ostrava, který na tehdejší Sedmičce – jak se jmenovala havířovská čtvrt vymezená Stromovkou a Karvinskou ulicí – začal v zimě roku 1965 cvičit s klukama na dvorku cvičit první přihrávky a skládky a požádal vedení nově vzniklé TJ Slavia o přijetí. Jednotu založili lidé, kteří poučeni situací v jiných TJ, kde byly v prvé řadě preferovány a finančně podporovány fotbal a hokej, rozhodli, že ve Slavii naopak tyto sporty nikdy nevzniknou a naopak budou podporovány a preferovány ostatní sporty, takže proti přijetí ragby nebylo námitek. Oddíl se formálně ustavil 10. ledna 1966, na ustavující schůzi bylo 15 žáků a 5 dospělých, většinou to byli otcové žáků.

První žákovské družstvo - vlevo Eda Vaníček

Další etapa nastala v červnu 1966, kdy se do Havířova přistěhoval další hráč oddílu ragby Vítkovických železáren a Lokomotivy Ostrava Karel Gaman, který okamžitě převzal trenérské otěže. Že oddíl začal sportovní činnost žákovským družstvem a ne dospělými, jak v mnoha jiných klubech, se později ukázalo jako výhoda, ale i nevýhoda – nebyli funkcionáři a trenéři. A když se pak na jaře roku 1968 Eda Vaníček odstěhoval někam na Děčínsko a nastalo období, které musel nadlouho zvládnout Karel Gaman. Především to byl problém s kádry, a nejen s kádry, nebylo kde trénovat a hrát. Všechno se postupně vyřešilo za pomoci rodičů a později museli přiložit ruku k dílu i dorostenci, jako třeba Radek Kloda nebo Oleg Kubala řečený Pacan. Ti museli začít trénovat žáky. Ale to už je jiná kapitola, a o té budeme zveřejňovat seriál na pokračování v dalších dnech a týdnech.

O Autorovi

Redakce

Další články autora