Dveře budeme mít otevřené celý měsíc

28. března 2019 (21:31)

KlubovéZpravodajství

Srpnový článek v Moravskoslezském deníku uvedl, že do prvních tříd je v Havířově připraveno nastoupit 652 dětí. Když vezmeme v úvahu, že skoro polovina jsou děvčata a ze zbývající poloviny kluků má nejméně třetina jiné zájmy než sport a ti zbývající mají zájem hlavně o florbal, fotbal a hokej (v tomto pořadí). Takže zájemců o ragby už moc nezbude, a zkušenosti ukazují, že jejich chuť to zkusit v zárodku utnou rodiče, o to důležitější je pravidelný nábor.

Na snímku v náhledu jsou nováčci, kteří nakoukli do otevřených dveří v září,  na svém prvním turnaji v říjnu loňského roku.  (Foto K.Gaman)

Nábory na školách formou ukázkové hodiny se nám příliš neosvědčily, kluci se přihlásí, což o to, ale doma si vyslechnou zaklínadlo „Zbláznil ses, vždyť tě tam polámou,“ a je konec. Jindy zase škola pošle do tělocvičny tři třídy, okolo padesátky žáků, ale jen devět cvičí, ti ostatní sedí na lavičkách. Mají potvrzení od lékařů či rodičů, že jim sport a tělocvik škodí.

A tak jsme hledali takovou formu náboru, která přivede skutečné zájemce, nebo alespoň zvědavce. Takové formy jsou, není třeba je hledat – Den otevřených dveří je třeba moc dobrou formou – jenže co s jedním dnem, co když bude zrovna pršet a přijde jeden zájemce? A tak jsme se rozhodli už na podzim, že necháme dveře otevřené pro celý měsíc, každý tréninkový den. Osvědčilo se to, děti přišly.

A jsme připraveni na to, že s dětmi přijdou rodiče, nebo dědečkové a babičky, a s těmi si pohovoří trenér, zatímco jeho asistenti si budou hrát s dětmi. Trenér rodičům či příbuzným vysvětlí, co to je ragby, jak to v klubu chodí, jaké má ragby hodnoty pro kluky v současné době, kdy se většina rodičů obává nechat kluky, aby byli skutečně kluky, nemají šanci. My jim tu šanci nabízíme. Navíc kultura ragby je postavena na respektu k soupeři, spoluhráčům i rozhodčím, vyžaduje vnitřní kázeň a fair-play chování, učí týmovému duchu a týmové spolupráci, ale nepotlačuje individualitu a tak utváří a formuje osobnost mladého člověka.

O Autorovi

Redakce

Další články autora