Dny otevřených dveří

1. září 2018 (13:39)

KlubovéZpravodajství

Kdysi stačilo chodit na dvorky mezi obytné bloky a hledač talentů obvykle našel mezi desítkami hrajících si dětí několik zjevně šikovných kluků, kteří svými pohybovými vlastnostmi vynikali, a oslovit je nabídkou, aby zkusili ragby. Dnes je situace jiná, dvorky jsou prázdné a nábory na školách mají nulový efekt.

Proto jsme se rozhodli zkusit Den otevřených dveří, či lépe řečeno Dny otevřených dveří. Otevřeme dveře těm, kteří by si chtěli vyzkoušet jiný sport než florbal, fotbal, basket nebo hokej. Víme, že dnes to už jsou výběrové sporty, ve kterých funguje talentové síto, které během krátké doby oddělí ty perspektivní od těch ostatních. A právě těm chceme poskytnout šanci. Je mnoho anatomických typů, jejichž fyzické parametry jsou pro ragby vhodné, ale třeba pro fotbal ne, je mnoho dětí, které teprve po pravidelném tréninku rozvinou své skryté vlastnosti, ale neuspějí třeba při prvotních testech.

Ovšem dveře jsou otevřeny i starší mládeži a samozřejmě i děvčatům. Mladým mužům od 16 do 18 let jsou dveře otevřeny stejně, jako klukům a děvčatům od první po devátou třídu.

Dveře budou otevřené po celé září v tréninkové dny úterky a čtvrtky vždy půl hodiny před vlastními tréninky družstev, aby trenéři měli čas seznámit zájemce se základy míčové techniky, ragbyový míč je jiný a jeho ovládání je jiné, než třeba v házené nebo basketu a ve škole se ovládat šišku nikdo nenaučí. Pak se zájemci mohou rozhodnout, zda to hned zkusí v následujícím tréninku družstva, nebo zda přijdou ještě na další Den, mohou totiž přijít třeba na všechny.

Dny otevřených dveří budou na ragbyovém hřišti u Městské sportovní haly, ale ve dnech kdy nebude hřiště ragby přístupné kvůli přípravě Havířovských slavností a následujícímu úklidu, budou na školním hřišti ZŠ Marušky Kudeříkové. Zájemci by měli přijít už ve sportovním oblečení a mít sebou vhodnou obuv, není v možnostech klubu zajistit pro zájemce šatnu. Každý, kdo si vyzkouší půlhodinku s ragbyovým míčem, obdrží malou pozornost.

Uvítáme, když s dětmi přijdou i rodiče, alespoň jim budeme moci hned vysvětlit, co to ragby je, jaké jsou jeho hodnoty pro rozvoj osobnosti. Ragby hraje rukama i nohama, snoubí se v něm prvky mnoha jiných sportů od atletiky až třeba po vzpírání, dochází v něm k fyzickým střetům a je třeba si vytvořit fyzickou i psychickou odolnost. Kromě toho kultura ragby je postavena na respektu k soupeři, spoluhráčům i rozhodčím, vyžaduje vnitřní kázeň a fair-play chování, učí týmovému duchu a týmové spolupráci, ale nepotlačuje individualitu a tak utváří a formuje osobnost mladého člověka.

Dny otevřených dveří:

4.9.        16:00     hřiště ragby u Městské sportovní haly (MSH)

6.9.        16:00     školní hřište ZŠ M.Kudeříkové (ZŠMK)

11.9.      16:00     školní hřište ZŠMK

13.9.      16:00     hřiště ragby u MSH

18.9.      16:00     hřiště ragby u MSH

20.9.      16:00     hřiště ragby u MSH

25.9.      16:00     hřiště ragby u MSH

27.9.      16:00     hřiště ragby u MSH

O Autorovi

Redakce

Další články autora