Členská schůze řešila staré problémy

8. března 2020 (20:58)

KlubovéZpravodajství

Havířov 7. března 2020 - Sobotní volební členská schůze v restauraci Sport Club Slávie řešila především staré problémy, problémy, které klub provázejí zvláště v posledních letech. Stárne trenérský sbor a také funkcionářů je poskrovnu, takže se to promítlo i v obsazení nově zvoleného výkonného výboru klubu, ten má pouhé tři členy a povede ho staronový předseda Radomír Kloda.

Foto v náhledu a článku Boby Kozubík

Dosavadní výbor, který byl v roce 2017 zvolen jako pětičlenný, po odstoupení jednoho člena – referenta pro mládež a rozvoj – dokončil své funkční období jen se čtyřmi členy. Přes veškerou snahu se nepodařilo najít na post rozvojového pracovníka vhodnou personu.

V hodnocení uplynulého funkčního období předseda klubu uvedl, že personální práce je jedním z nejslabších článků práce výkonného výboru a vlastně činnosti klubu, protože se, až na výjimky, nikdo do organizačních či trenérských funkcí nehrne. Přesto, jak předseda zdůraznil, tu svítá na lepší časy, ve Škole ragby, která má na starosti veřejnou službu cvičení dětí mateřských školek a také pohybový kroužek pro nejmenší děti, se angažuje Ondřej Kubala, v kroužku také vypomáhá Natalie Parchanská. Natalie spolu s Klárou Kokindovou a Zlatou Pernickou také pracují u družstev mladších žáků jako asistentky trenérů a při turnajích družstva koučují. Skvělou reakcí na vystoupení předsedy klubu bylo později v diskusi prohlášení hráče týmu mužů Dana Aberleho, že se rovněž zapojí do trénování jako asistent.

V nedostatku trenérů, kteří jsou dnes převážně v důchodovém věku, se odráží další problém, stejně závažný, Nedaří se přitáhnout mládež. Klub zkouší různé formy náborů na školách, dny otevřených dveří, ale efekt je tristní, to je jeden z důvodů, proč klub nemá samostatná družstva v soutěžích starších žáků a v dorosteneckých kategoriích.

Všechny další úkoly strategického plánu rozvoje a úkoly ročního plánu činnosti můžeme plnit třeba na 200 procent, je to samozřejmě výborné, ale pokud se nám nedaří navyšovat počty mládeže, je to práce pro nic, dalo by se zhruba vyjádřit předsedovo hodnocení plnění ostatních úkolů.

A tak platí nadále, a odráží se to také v předsedově komentáři k plánu činnosti na letošní rok, důraz na zaktivizování mužů ale také juniorů a kadetů k práci pro klub ať už v zapojení do trenérských a asistentských funkcí, neboť trenérský sbor je třeba okamžitě rázně omladit. Klub musí ve svých řadách najít i vhodné kandidáty do rozhodcovského sboru a samozřejmě do organizačních funkcí i pro různé další činnosti v klubu.

V klubové anketě o Ragbistu RC Havířov za rok 2019 zvítězil v kategorii mužů Daniel Aberle a v kategorii juniorů Petr Musil.

Ve volbách byl znovu zvolen předsedou klubu Ing. Radomír Kloda, členy výkonného výboru byli zvoleni Pavel Indrák do funkce ekonoma a Patrik Kovács do funkce sportovního ředitele.

V diskusi se projednávala různá aktuální témata, třeba aktivizace mužů ale také juniorů a kadetů pro funkce trenérů a asistentů trenérů a nábory mládeže. Především pak vstup do nového elektronického informačního systému České rugbyové unie a také možnost přechodu klubu na moderní elektronický informační a komunikační systém, neboť podle vyjádření diskutujících jsou E-mail či webové stránky trapně zastaralou záležitostí, kterou nikdo nepoužívá a nevyhledává. A tak byl do usnesení členské schůze mj. zařazen bod, který ukládá výkonnému výboru klubu prosondovat možnosti zavedení interního informačního a komunikačního systému.

Stěžejní materiály z členské schůze budou zveřejněny v nejbližších dnech na klubových webových stránkách v sekci Klubové informace, oddílu Dokumenty.

O Autorovi

Redakce

Další články autora