Poklidná členská schůze

29. června 2021 (13:29)

KlubovéZpravodajství

Havířov 23. 6. 2021 (Foto Ondřej Kloda) – Žádné bouřlivé diskuse, žádná kritika vedení, ba ani žádná kritika vlastních hráčských a členských řad. Účastníci 25. výroční členské schůze klubu vyposlechli zprávy a schválili dokumenty schůze bez velké diskuse. Ani letos nebyla účast vyšší než v jiných letech, 32 přítomných představovalo jednak přijatelných 61 a půl procenta z 52 pozvaných oprávněných členů, jednak základnu, která si uvědomuje, co jsou členské povinnosti a která alespoň touto formou podporuje klubový život. Alespoň touto formou, protože těch dalších forem podle úvodní zprávy předsedy o stavu klubu členové mnoho nenaplňují.

Dlouhodobě se nám nedaří personální práce

 

„Soustředím se na zhodnocení plnění těch nejpodstatnějších úkolů, které jsme si stanovili my, členové klubu, jak je uvedeno v materiálech Projekt Rozvoje mládežnického ragby v RC Havířov na léta 2017-2026, Strategický plán rozvoje RC Havířov na období 2017-2020 a hlavně pak v Plánu činnosti na rok 2020,“ uvedl předseda klubu Radomír Kloda, a hned v prvním bodě se dotkl problému, který „hoří“ už několik let:

„Dlouhodobě se nám nedaří personální práce, a je to hlavně kvůli všeobecnému nezájmu většiny členů – hlavně těch starších – dělat a udělat něco navíc pro klub,“ zdůraznil předseda.

Schází nám referent pro mládež a rozvoj

Předseda pak rozvedl oblasti, ve kterých se personální politika klubu nedaří: „Nedaří se nám vtáhnout do činnosti klubu další členy, především mladé: trenéry a asistenty trenérů, vedoucí družstev, funkcionáře do vedení klubu, lidi pro dílčí oblasti činnosti, například do technických čet, pomocníky pro nárazové akce, atd. To vše je úzce spjato s nedostatkem členů výboru (z pěti členů výkonného výboru a sekretáře jsme se během několika let dostali na 3 plus sekretář). Ti čtyři lidé prakticky řídí a zajišťují celou činnost klubu, a to je proklatě málo a je to velmi těžké. Pokud nám nepomůžete, tak se to nezmění,“ nastínil předseda vážnost situace.

V další části svého hodnocení dokonce uvedl, že za jistých okolností je připraven vzdát se funkce: „Stále nám výrazně chybí referent pro mládež a rozvoj, prostě nikdo neprojevil zájem se angažovat. Klidně jej budu dělat já, ale je nutno zvolit nového předsedu, avšak ne jen papírově.“

Funkci referenta pro mládež a rozvoj považuje vedení klubu za velmi důležitou z několika hledisek. Jde především o organizaci náboru nových členů, zakládání školních kroužků a zajišťování cvičitelů pro kroužky. V situaci, kdy běžný nábor na školách pomocí tradičních náborových prostředků nefunguje, je to cesta jak nenásilně přitáhnout děti k ragby. Ne že by se školáci do ragby nehlásili, ale většinou jim to pak zarazí rodiče slovy: „Zbláznil ses? Vždyť tě tam polámou!“ a z deseti přihlášených pak nepřijde nikdo. Referent také ve spolupráci s výborem a sportovním ředitelem připravuje ragbyová soustředění a kempy.

Nejsou noví mladí trenéři

Co se daří, je cvičení dětí havířovských mateřských škol, byť je nyní zastavil kovid, cvičení je u dětí velmi oblíbené a žádané. Klub si slibuje přirozený přechod z cvičení školek do kroužku ragby pro nejmenší děti při klubu.

„Nedaří se nám nábory a tím i zvýšit počet aktivních hráčů, hlavně u mládeže,“ uvedl předseda, „máme sice přípravku a U8 až U12, ale družstva U14 aU16 už musejí pro nedostatek hráčů hrát ve společenství, U18/19 nemáme vůbec.“

Většina trenérů v klubu už je v důchodovém věku, nejsou noví mladí trenéři, trénování se v klubu chopil ženský element, ale marná sláva, těžko si představit dívky trenérky u kluků stejného věku, tady klub rozhodně potřebuje muže – hráče, které mladí vidí v zápasech a budou je respektovat. Předseda uvedl, že je doba, kdy se skoro každý hned ptá co za to, výkonný výbor trenérskou aktivitu oceňuje finančně, jak jen může. Jde jen o to, co mnoho bývalých hráčů v jiných klubech dělá skoro samozřejmě, vrací ragby v klubech to, co bylo vloženo do nich. Ale, jak předseda ve zprávě konstatoval: „Bývalí hráči klubu se neangažují a nejsou schopni v Havířově zorganizovat ani turnaj Old Boys.“

Pak se Radek Kloda dotkl dalších úseků činnosti klubu a konstatoval, že: Z ostatních oblastí se nám podařilo splnit převážnou část stanovených úkolů, a ty, které nebyly splněny, souvisí převážně s dlouhodobě neúspěšnou personální prací v našem klubu. Na druhou stranu tu je mnoho úkolů, které jsou splněny. Je to však převážně zásluha pouze několika málo jedinců (hlavně VV RC, sekretáře, trenérů a asistentů trenéra), kteří náš klub prakticky drží „nad vodou“. Jednorázové akce zvládáme, ale stálou činnost a plnění dlouhodobých úkolů zabezpečuje jen několik lidí.

V závěru předseda ocenil dobrá organizační práci, klubovou legislativu a administrativu, finanční zabezpečení a seznámil přítomné, že Havířovské slavnosti ze hřiště nedostaneme, ale díky magistrátu je v realizaci náhradní travnatá plocha u fotbalového hřiště pod letním kinem. O stavbě zázemí, o které klub usiluje prakticky od svého vzniku, se ledy se kousek pohnuly v přípravě stavby budovy za ochozem pro diváky, kterou se díky Pavlovi a Láďovi  Indrákovým podařilo prosadit do plánu investic magistrátu města Havířova.

Diskuse nad předloženými materiály se prakticky nevedla, členové vedení klubu poskytli plénu řadu informací a odpověděli na několik dotazů. Na závěr schůze jednomyslně schválila usnesení.

Všechny relevantní materiály členské schůze budou postupně uvedeny na klubových webových stránkách v sekci Klubové informace – Dokumenty.

O Autorovi

Redakce

Další články autora