1. ročník sedmičkového turnaje Kylof Cup

29. dubna 2022 (18:40)

OstatníZpravodajství

Havířov 29. dubna 2022 - Co jiného by mělo symbolizovat Havířov a hornictví, bez kterého by ostatně žádný Havířov nebyl, než artefakty jako jsou želízko a mlátek, kahan nebo kylof. A právě kylof bude symbolem prvního ročníku sedmičkového turnaje mužů v Havířově, který klub na popud svého sportovního ředitele Patrika Kovácse pod záštitou České ragbyové unie připravuje na 11. června letošního roku. Turnaj má poskytnout poslední šanci k prověrce výkonnosti a souhry před mistrovstvím Česka, které se bude konat 18. a 19. června.

Rozpis turnaje

Pořádající složka: RC Havířov, z.s., Astronautů 859/2, 736 01 Havířov-Město

Název soutěže: KYLOF CUP 7’s mužů

 

A - Všeobecná ustanovení

1. Řízení soutěže: RC Havířov - organizační výbor turnaje – předseda (hlavní pořadatel) OV turnaje: Patrik Kovács, tel.731 465 770, E-mail: patrik.kovacs@seznam.cz

2. Termín: 11. června 2022

3. Účastníci soutěže: Max. 12 týmů, které se přihlásí do 31. května na adrese havirov@rugby-cz.com

4. Hospodářské náležitosti: Kluby startují na vlastní náklady. Bez startovného. RC Havířov hradí náklady rozhodčích.

B - Technická ustanovení

5. Předpis: Hraje se dle platných pravidel ragby Sevens, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení tohoto rozpisu.

6. Startují: Hráči, příslušníci startujících klubů, kteří ke dni utkání dovršili věk 18 let (dle čl. 131 SŘR) a starší a jsou řádnými členy svých národních unií a svazů ragby.

V turnaji může mít mužstvo 12 hráčů, z nichž v jednom utkání může startovat 12. Každé mužstvo vypíše příjmení, jméno a číslo licence do jednoho zápisu o utkání.

7. Systém soutěže: Jednodenní turnaj. Systém turnaje pořadatel určí podle počtu přihlášených týmů.

8. Hodnocení soutěže a výsledků:

Zápasy ve skupině: Tři body za výhru, dva body za remízu, jeden bod za prohru. O pořadí ve skupině

rozhoduje při rovnosti bodů:

a) lepší rozdíl celkového skóre

b) je-li a) stejné, pak rozhoduje vzájemný zápas

c) je-li a), b) stejné, pak lepší rozdíl položených a inkasovaných pětek.

Kontumace: při kontumačním výsledku se přiznávají vítěznému družstvu 3 body a aktivní skóre 30:0.

Provinivšímu se družstvu (popř. oběma) se započítává 0 bodů a pasivní skóre 0:30. Dojde-li k ukončení utkání a k následné kontumaci, neprovinivšímu se družstvu se započítává skóre a body za výsledek dosažený na hřišti.

9. Delegace rozhodčích: Sbor rozhodčích ragby ČSRU

10. Titul a ceny: Vítěz soutěže získává titul „Vítěz turnaje Kylof Cup 7’s mužů pro rok 2022,“ ozdobný kylof a plaketu. Družstva na 2. a 3. místě obdrží plaketu za umístění.

11. Námitky: Podávají se a vyřizují dle SŘR ČSRU u organizačního výboru turnaje.

 

Patrik Kovács, předseda org. výboru turnaje

O Autorovi

Redakce

Další články autora