Začal výběr pořadatelů RWC do roku 2031

1. února 2021 (23:12)

NezařazenéZpravodajství

Dublin 1. února 2021 - Proces vybírání budoucích hostitelských zemí mistrovství světa v ragby mužů a žen dnes oficiálně odstartoval fází dialogu, ve které potenciální kandidátské země začnou zpracovávat nabídky, které by měly být skvělé jak pro hostitele, tak pro ragby, oznámila dnes světová ragbyová unie World Rugby v Dublinu.

World Rugby tak uvolňuje dosavadní systém výběru pořadatelských zemí podle prestiže kandidáta a očekávaných výnosů mistrovství, tedy přechází na způsob výběru, jaký se v ostatních sportech a u olympijských her praktikuje drahně let. Připomeňme si, že během 32 let proběhlo 9 mistrovství světa mužů a pořadatelskými zeměmi, až na Japonsko v roce 2019, byly jen země světové špičky Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afrika, Francie, Anglie, Wales.

World Rugby zavádí inovativní integrovaný proces určování hostitelů ženských (2025 a 2029) a mužských mistrovství (2027 a 2031). Tento přístup určí hostitelské země a poskytne jistotu příjmů pro příštích 10 let v souladu s cíli nového strategického plánu World Rugby „změnit hru.“

Díky spolupráci a transparentnosti, která je jádrem celého procesu, a má tři fáze: Dialog, Kandidátství a Hodnocení - poprvé usnadní nabídky na uspořádání akce, které budou optimalizovat cíle hostitelů a zajistí globální růst hry.

Rada WR kladouc důraz na transparentnost vybere čtyři budoucí hostitele na svém výročním zasedání v květnu 2022 prostřednictvím otevřeného elektronického hlasování.

Časová osa výběru hostitele mistrovství světa v ragby

Únor 2021 – Fáze dialogu: Proběhne otevřená komunikace mezi World Rugby a uniemi, vládami a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami. To umožní kandidátům pochopit obchodní model a principy spolupráce s World Rugby, aby kandidát mohl zpracovat přesvědčivý návrh.

Květen 2021 – Kandidátská fáze: Žadatelé o postup do světového poháru kandidátů představí své přihlášky a World Rugby poskytne vysvětlení a podporu pro nejlepší model. Fáze skončí poskytnutím úplného balíčku dokumentů a záruk potenciálními hostitelskými zeměmi.

Únor 2022 – Fáze hodnocení: Nabídky budou posouzeny příslušnými odborníky z odvětví podle klíčových kritérií dohodnutých Světovou radou pro ragby. Hodnotící zpráva bude Radě WR předložena k hlasování v květnu 2022.

Prezident World Rugby Sir Bill Beaumont nový princip komentoval: "Dnešek představuje důležitý milník pro budoucnost našeho sportu. Jsme velmi povzbuzeni jak zájmem, tak úrovní dosavadních rozhovorů, což ukazuje atraktivitu tohoto nového přístupu. Mistrovství světa v ragby je o jednotě a tento proces znamená odvážný, osvědčený přístup pro tento sport. Výběrem čtyř hostitelů současně bude mít ragby dlouhodobou strategickou jistotu, což nám umožní rozvíjet obchodní a vysílací partnerství a maximalizovat příjmy pro reinvestice napříč našimi uniemi a širší potřeby ragby.“

O Autorovi

Redakce

Další články autora