Volební kampaň začíná

18. listopadu 2019 (16:17)

Nezařazené

Havířov 18.11.2019 - Výkonnému výboru klubu končí tříleté funkční období. K 7. březnu 2020 členové současného výkonného výboru a revizor účtů složí své funkce, proto již nyní začíná volební kampaň. Výkonný výbor klubu na svém posledním zasedání rozhodl vyhlásit volební kampaň, aby všichni, kdož mají ambice vést náš klub po další funkční období, měli dostatek času na promyšlení strategické koncepce klubu, se kterou na volební členské schůzi v březnu příštího roku musejí před členy předstoupit, aby členové mohli uvážit, zda má potencionální lídr program, který klub posune dopředu.

Volební členská schůze, kterou plánujeme právě na sobotu 7. března 2020, bude volební, ale podobně jako při předešlé volbě výkonného výboru klubu bude volen pouze předseda, který pak bezprostředně po volbě představí svůj tým spolupracovníků a volební členská schůze hromadným hlasováním (en bloc) představené kandidáty schválí, nebo také neschválí. Pokud by totiž některý z navržených kandidátů výkonného výboru byl pro členskou schůzi, která je nejvyšším orgánem klubu s absolutními pravomocemi, z jakéhokoliv důvodu nepřijatelný, musel by nově zvolený předseda svůj tým obměnit, a ve stanovách daném termínu svolat náhradní členskou schůzi a musela by se uspořádat jmenovitá volba kandidátů. Kromě předsedy bude samostatně volen i revizor účtů, tedy kontrolní orgán klubu.

Do volební členské schůze musí být hotová kandidátka pro volby předsedy a revizora. Výkonný výbor proto dnem 2. prosince 2019 vyhlašuje oficiální volební kampaň, která skončí 2. března 2020. Během této kampaně se mohou členové klubu, za podmínky, že jsou členy klubu nejméně dva roky a jsou starší 30 let, zapsat do kandidátní listiny na funkci předsedy klubu a na funkci revizora.

Kandidátní listina bude k dispozici v kanceláři sekretariátu klubu a členové, kteří by chtěli v dalším funkčním období klub řídit nebo působit jako revizor, se do listiny mohou kdykoliv zapsat s uvedením údajů: jméno a příjmení, rok narození a uvedou funkci, kterou mají zájem vykonávat.

Pokud členská schůze nerozhodne jinak, měl by nový výkonný výbor mít 5 členů jako dosud a mimo výbor bude působit revizor, v jehož kompetenci není jen kontrola hospodaření, ale také kontrola jiných činností klubu.

Pro výkon funkcí jsou nutné určité předpoklady a pro funkci předsedy a revizora také určité manažerské a profesní zkušenosti.

O Autorovi

Redakce

Další články autora