Polské kluby obdrží finanční podporu od PZR

17. května 2020 (00:32)

NezařazenéZpravodajství

Waršava 14. 5. 2020 (Zdroj pzrugby.pl) – Redakci našich webových stránek zaujalo, že Polski Związek Rugby (PZR) vyhlásil ústy svého předsedy Dariusze Olszewského balíček finanční pomoci klubům. Balíček pomoci má zajistit kontinuitu přípravy a účasti v soutěžích a platí pro kluby všech soutěžních úrovní a pro všechny věkové kategorie. Pro kluby jsou připraveny dva typy podpory.

„Od poloviny března žijeme ve změněné realitě,“ praví se v dopisu výkonného výboru PZR klubům, „omezení zavedená kvůli šíření koronaviru způsobila velké změny v životě každého klubu, hráče, trenéra nebo dobrovolníka. Pro ragbyovou komunitu je to mimořádně těžká doba, a proto se výkonný výbor PZR rozhodl podpořit kluby, aby se minimalizovaly důsledky nemožnosti normálního fungování.“

PZR připravuje harmonogram soutěží na všech úrovních, aby kluby mohly dostát svým povinnostem vyplývajících ze smluv o propagaci partnerů a sponzorů nebo povinnostem vyplývajícím z dotací od místních samospráv. Cílem je, aby si kluby udržely rozpočtové prostředky na rok 2020.

Soutěže v Polsku byly rozhodnutím klubů bez pokračování ukončeny. PZR proto zvažuje vytvoření náhradní soutěže pro extraligové kluby, aby splnily podmínku pro přidělení finančních prostředků za účast na šampionátu. To ale závisí na načasování dalších fází rozvolňování opatření proti koronaviru, zejména ve sportovním prostředí. Jedinou podmínkou pro obnovení soutěží je kompletní uvolnění možnosti vzájemných kontaktů hráčů a možnosti čtyřtýdenního přípravného období pro hráče. Pokud se nepodaří uskutečnit plánovanou soutěž, balíček finanční pomoci klubům se rozšíří.

Balíček pomoci má zajistit kontinuitu přípravy a účasti v soutěžích a platí pro kluby všech soutěžních úrovní a pro každou věkovou kategorii. Pro kluby jsou připraveny dva typy podpory:

1. Organizační a věcná podpora klubů:

1.1 právní porady pro kluby o ustanoveních zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19,

1.2 účetní porady pro kluby o ustanoveních zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19,

1.3 porady a pomoc při získávání grantů souvisejících s pandemií COVID-19

1.4 zahájení on-line školení trenérů s platným trenérským průkazem;

2. Přímá a finanční podpora (polský zlotý = PLN – 1000 PLN je asi 6 050 Kč, pozn. red.):

2.1 podpora účasti klubů ve finálových soutěžích:

2.1.1 turnaje pro děti a mládež - podpora 500 zlotých (PLN) pro tým (v případě startu ve 2 nebo 3 věkových kategoriích se podpora zvyšuje na 1000 PLN nebo 1500 PLN),

2.1.2 mistrovství Polska žen U16 - 1000 PLN na tým,

2.1.3 mistrovství Polska žen U19 - 1000 PLN na tým,

2.1.4 mistrovství Polska juniorů v ragby XV - 1. liga po 2000 PLN na tým, 2. liga - 1000 PLN na tým,

2.1.5 mistrovství Polska juniorů v ragby 7 - 1000 PLN na tým,

2.1.6 mistrovství Polska kadetů v ragby 15 - 1. liga po 2000 PLN na tým, 2. liga - 1000 PLN na tým,

2.1.7 mistrovství Polska kadetů v ragby 7 - 1000 PLN na tým,

2.1.8 mistrovství Polska žen v ragby 7 - 1000 PLN na tým,

2.1.9 mistrovství Polska mužů v ragby 7 - 1000 PLN na tým,

2.1.10 Pro kluby 1. a 2. ligy ragby XV vyplyne podpora z částky, které kluby zaplatily za licence domácích i zahraničních hráčů v sezóně 2019/2020 (licenční poplatky v extralize jsou až 50 PLN, hráči cizinci platí 1000 PLN, ve 2. lize 30 a 500 PLN, pozn. red.) . V sezóně 2020/2021 si kluby budou odečítat hodnotu licenčních poplatků od sumy zplacené v minulé sezóně.

2.2 Financování rozhodčích a lékařské péče pro všechny finálové turnaje mládežnických soutěží.

2.3. Bezplatné prodloužení platných trenérských licencí do konce sezóny 2020/2021.

Kromě toho PZR připravila finanční podporu pro kluby extraligy kvůli předčasnému ukončení soutěže:

- jednorázová podpora každého klubu do 3500 PLN,

- vypořádání částek vyplývajících z plateb za licence polských a zahraničních hráčů (viz 2.1.10 výše) 2020/2021,

- bezplatné prodloužení platnosti aktivních licencí do konce sezóny 2020/2021,

- podpora televizních přenosů extraligy ve výši 50 000 PLN - rozsah a způsob podpory bude stanoven ve spolupráci s Radou extraligy.

Finanční podpora klubům je podmíněna neprodlením povinných plateb na účet PZR.

„Jsme si vědomi toho, že situace, ve které se nacházíme, je náročná, doporučení jsou neustále aktualizována a je obtížné předvídat další kroky se stoprocentní jistotou, ale doufáme, že společně budeme schopni najít řešení, která pomohou přežít toto období, a brzy se budeme moci vrátit k běžnému provozování našeho sportu,“ končí dopis výkonného výboru PZR.

O Autorovi

Redakce

Další články autora