Mediální komise natočí propagační video

10. listopadu 2023 (13:47)

Nezařazené

Havířov 10. listopadu 2023 – Jak červená nit se prolíná klubovými strategickými plány v personální oblasti úkol najít dobrovolníky, kteří by byli ochotni pracovat jako trenéři a také zastávat důležité funkce v klubu, třeba manažera pro mládež a rozvoj. Toho se zatím nepodařilo najít, ale trenérů přibývá a začíná se dařit i v jiných oblastech.

Nyní se povedlo obsadit mediální a propagační komisi, kterou výkonný výbor klubu bude schvalovat na svém nejbližším zasedání, poté, co se seznámí s programem komise. Komise začala zostra, zajišťuje natočení propagačního videa a žádá členy o spolupráci. V čele komise bude stát Jaroslav Jurka, který v klubu začínal jako žák a po poměrně dlouhé přestávce se vrací do klubu a jako hráč do týmu mužů. Druhým členem bude Lukáš Tyburec, otec jednoho z nových žáků, který se ihned po vstupu do klubu přihlásil do sboru trenérů a v mediální a propagační komisi bude mít na starost především sociální media.

V komisi bude také sekretář klubu Karel Gaman, dosud editor a šéfredaktor webové stránky klubu, který bude mít nadále na starosti media – spolupráci s tištěnými deníky i jejich elektronickými mutacemi, edici programů k utkáním a dalších tiskovin, spolupráci s kronikou města a podobně. S MaPK bude nadále spolupracovat MgA. Pavel Kozubík. Komise považuje za spolupracovníky i fotografy Josefa Koláčka, Lukáše Wimmera a manželé Durdíkovy z Prahy.

Přátelé havířovského ragby,

prosíme vás všechny o spolupráci při akci k propagaci ragby a klubu. Připravujeme na úterý 14. listopadu natáčení propagačního videa na našem hřišti. Projekt má na starosti profesionální televizní redaktor-kameraman. Cílem je uspořádat organizované natáčení jednotlivých hráčských kategorií a posléze společné natáčení všech hráčů a členů RC Havířov. Koordinovat celou akci bude Lukáš Tyburec a Jaroslav Jurka. Všichni, kteří by byli ochotní se přihlásit, dejte nám vědět, začínáme organizovat veškeré věci okolo. Případné otázky rádi zodpovíme.

Natáčení ale bude trvat trochu déle, začneme v 17:00 nejmladšími, v 18 hodin se k žákům přidají další hráči, dorostenci a muži, a pokud se sejde většina hráčů všech kategorií, jak první reakce naznačují, měla by se po osmnácté hodině naaranžovat společná fotografie všech hráčů, o kterou už dlouho usiluje výbor klubu.

Potřebujeme z každé mládežnické kategorie nejméně tři hráče. Natáčení se bude odehrávat pod umělým osvětlením, ten den má trošku pršet, pro zamýšlený efekt nám to přijde dokonalé – bude to pravé ragbyové počasí – jak se traduje. Bude okolo 7 stupňů, a kýžený efekt by měla vytvořit proti světlu pára ze zpocených hráčů. Očekáváme, že si všichni obléknou dresy, nebo alespoň vhodné tréninkové oblečení.

Účastí na akci souhlasíte se zveřejněním mediálního materiálu pořízeného téhož dne pro účely propagace klubu a náboru hráčů pro příští sezóny.

Veškerý materiál bude posléze přístupný pro všechny členy RC Havířov, pouze si vyhraňujeme právo, aby se materiály používaly jen pro účely prezentace klubu RC Havířov nebo osobní prezentaci hráčů-členů klubu RC Havířov. Nepřejeme si, aby byl mediální materiál používán k jiným propagačním nebo výdělečným účelům.

Předem moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na příjemně strávenou společnou akci v kruhu přátel a podporovatelů RC Havířov.

Rugby Zdar!

Jaroslav Jurka

Časový pořad natáčení

O Autorovi

Redakce

Další články autora