Materiály pro členskou schůzi

26. února 2019 (18:13)

NezařazenéZpravodajství

Před sobotní výroční členskou schůzí předkládá výkonný výbor klubu stěžejní materiály - hodnocení plánu činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 a také zhodnocení plnění usnesení minulé členské schůze a návrh usnesení pro letošní schůzi. 

Výbor klubu přikročil k tomuto řešení hlavně z toho důvodu, že k prostudování materiálů předložených v písemné podobě až při samotném jednání, nemají zúčastnění dost času. Takto si každý může materiály prostudovat a na samotném jednání po vyslechnutí zprávy o činnosti a zprávy sportovního úseku, jakož i po předložení ekonomické bilance roku 2018 a rozpočtu na rok 2019, bude mít více prostoru pro případné dotazy a diskusi ke zprávám. 

O Autorovi

Redakce

Další články autora