Hyundai pomáhá našim dětem

18. prosince 2021 (15:30)

KlubovéNezařazené

Hyundai podpořil dětské ragby

Řada firem ustavila nadační fondy, aby podpořila činnosti, které jsou ve veřejném zájmu, zejména v oblastech zdraví, kultury a sportu atd. Patří mezi ně i blízká automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., která podpořila naši mládež finančním darem na nákup tréninkových pomůcek a hráčského vybavení v rámci grantového programu Společně 2021.

Podle Deklarace porozumění, kterou automobilka v roce 2006 uzavřela s Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest, jakož i se zástupci regionálních občanských sdružení, se automobilka zavázala zřídit nadační fond se základním vkladem 20 milionů Kč. Nadační fond Hyundai tak může každoročně podpořit neziskové organizace a spolky grantem ve čtyřech kategoriích: Děti, Hendikepovaní, Kultura a Sport

Zaměstnanci firmy, kteří se angažují v některém spolku, jehož náplní je pomáhat v uvedených sférách, mohou Nadační fond Hyundai požádat o grant pro pomoc své organizaci. Tak náš člen Radim Fajkus zabývající se v klubu přípravou a organizací sportovních a společenských akcí pro mládež požádal nadační fond o grant na ochranné a tréninkové pomůcky pro mládež.

Šlo o to, aby každý malý hráč byl již od nejútlejšího věku při hře i tréninku chráněn před úrazy hlavy, což je nyní trend, který razí světová organizace World Rugby, proto bylo třeba pořídit dětem ochranné přilby. A šlo také o to, aby byli kluci a děvčata chráněni a neměli obavy při nácviku skládání, proto byla další pomůckou ochranná vesta pro nácvik skládání. K tomu pak přibyli panáci, které například fotbalisté jako překážky při driblinku a střelbě. Naše děti je mají jako protivníky při nácviku správného načasovaní přihrávky, protože praporek nebo malá plastová meta představu soupeře nenahradí.

A tak klub prostřednictvím Radima Fajkuse získal od Nadačního fondu Hyundai grant v celkové výši 20 tisíc Kč na pořízení těchto ochranných a tréninkových pomůcek. Je tedy namístě nadačnímu fondu a samozřejmě i automobilce Hyundai, která nadační fond dotuje, poděkovat.

O Autorovi

Redakce

Další články autora