Exeter Chiefs nehodlají měnit název ani logo – zatím

5. srpna 2020 (13:36)

NezařazenéSvětovéZpravodajství

(BBC 29. 7. 2020) - Vedení klubu anglické premiership Exeter Chiefs zatím nepodlehlo nátlaku a rozhodlo neměnit ani název klubu, ani logo, přestože více než 3700 lidí podepsalo výzvu ke zrušení „nevhodného“ názvu. Příznivci klubu naopak podepsali petici za zachování názvu a značky. Rada klubu přece jen trochu nátlaku podlehla, když rozhodla, že do důchodu pošle svého maskota „Velkého náčelníka.“

Název Náčelníci má původ v počátku 20. století a má dlouhou tradici u obyvatel oblasti Devonu, uvedl klub v prohlášení. Rada klubu je naopak přesvědčena, že logo Náčelníků je ve skutečnosti velmi uctivé.

V průběhu let, kdy jsme v klubu měli hráče a trenéry z celého světa se širokou škálou národností a kultur nebylo v žádném okamžiku zaznamenáno, že by kterýkoliv hráč, trenér nebo jejich rodiny, měly jakékoliv výhrady k brandingu nebo klubové kultuře, nikdy neměli jiná než pozitivní stanoviska, praví se dále v prohlášení. Jediným prvkem, o kterém představenstvo usoudilo, že je neuctivý, je maskot klubu," náčelník," proto jako projev úcty k původním obyvatelům Ameriky se rozhodli poslat ho do důchodu."

Skupina fanoušků Exeter Chiefs 4 Change, která vedla kampaň za změny loga klubu, označila rozhodnutí rady za „rozhodnutí hluchých.“ "Je pro nás neuvěřitelným zklamáním, že vedení Exeter Chiefs zahodilo příležitost projevit se jako inkluzivní klub," řekl mluvčí skupiny. „Domorodé národy znovu a znovu jasně ukázaly, že využití jejich symbolů tímto způsobem je útočné, škodlivé a nepřijatelné. Vedení klubu odmítá vyhovět, dělá hluché a ukazuje, že mu vůbec nezáleží na tom, co si kdo myslí a nejen to, nezáleží jim ani na tom, co si myslí menšiny.“

Názor

(man) Počátkem tohoto měsíce se washingtonský tým amerického fotbalu Redskins rozhodl změnit svůj údajný kontroverzní název i logo. Vítěz tří Super Bowlů se dostal pod tlak sponzorů, aby zvážil další používání své značky. Klub, který nese svůj název 88 let, bude nyní pod tlakem přehorlivé menšiny, která se snaží pod záminkou korektního přístupu k menšinám společenským nebo etnickým, zbořit tradice a změnit historii podle svého. Dnes tím pochopitelně zastraší sponzory, kteří rozhodně nestojí o bojkot svých produktů.

V ragby jsme už byli svědky změny loga novozélandských Crusaders, nebo prohlášení psychicky nestabilního CEO Pontypolu RFC Bena Jeffreyse, který zakázal fanouškovi nesouhlasícímu s idejemi hnutí Black Lives Matter vstup na zápasy klubu. A teď je tu tlak skupiny extrémistů ze skupiny Exeter Chiefs 4 Change, ke kterým se lehce přidají všichni málo odolní nátlaku („Co si o mně pomyslí, když odmítnu podepsat, jaký vliv to může mít na mně a na mou rodinu?“ ostatně známe to z naší komunistické éry) a také ti, kteří najednou prozřeli a chtějí jít s proudem.

Ale budiž, fanoušku skupiny Exeter Chiefs 4 Change, máš názor a právo na názor ti upírat nelze. Ale v tom případě, fanoušku, vysvětli, proč ti vadí název klubu a logo, což přece samo o sobě nijak neuctivé není, naopak tím, že klub přijal název Exeter Chiefs a přijal logo – hlavu indiánského náčelníka – se nedopustil neuctivého přivlastnění indiánské kultury, ani se nedopustil rasistického aktu, ale projevil uznání a úctu původním obyvatelům Ameriky. Naopak tvoje chování a výhrady působí návodně a některé příliš nemyslící lidi mohou přimět k přijetí názoru, že jde o neuctivost vůči Indiánům.

Musíme se však zeptat, tobě fanoušku vadí, že někdo používá symbol indiánské kultury pro název klubu, ale to, že se tvoji předkové při obsazení severní Ameriky postarali, aby mezi lety 1490 a 1890 kvůli genocidě a epidemiím klesl počet původních obyvatel ze sta milionů na 1,8 milionu a že ukradli jejich půdu a Indiány zahnali do rezervací, to ti fanoušku hnutí Exeter Chiefs 4 Change nevadí, to bylo v pořádku, že?

O Autorovi

Redakce

Další články autora

Komentářů: 1

  1. Radomír Kloda

    Je to tak, místo aby lidé byli hrdi na to, že klub má ve znaku „náčelníka“ (také podle mne je to důkaz, že si váží indiánů) a ne proti tomu bojovat, protože je to momentálně IN.