Dohodli se, že se dohodnou

22. května 2020 (19:48)

NezařazenéZpravodajství

22. května 2020 (Podle Reuters) – SANZAAR, orgán řídící mezinárodní soutěže jižní polokoule a společnost Six Nations Ltd, která organizuje Pohár šesti zemí, zahájily konzultace o vytvoření a sladění společného sportovního kalendáře "v naprosté transparentnosti s uniemi, kluby a hráči," uvádí dnes vydané společné prohlášení.

Cílem rozhovorů je sladit tzv. mezinárodní okna mezi severní a jižní polokoulí, aby se snížilo překrývání klubových zápasů se zápasy národních týmů a uvolnilo hráče od klubových závazků pro mezinárodní utkání.

"I když tu jsou různé preference, zainteresované země od počátku přijaly myšlenku netrvat na vlastních zájmech a uznat, že pokud se podaří uzavřít dohodu o sladění mezinárodních a klubových zápasů, může ragby jen vzkvétat," uvádí prohlášení.

Jedním z bodů diskuse je vytvořit okno, ve kterém by se současně hrál na jižní polokouli Rugby Championship a na severní Six Nations. V současné době se oba turnaje překrývají s evropskou klubovou sezónou.

Doufáme, že globální kalendář zlepší prosperitu hráčů a zlepší pověst a konkurenceschopnost mezinárodních a domácích soutěží díky jasně stanoveným herním oknům,“ říká prohlášení a uzavírá, že obě strany chtěly: „obnovit důvěru veřejnosti v základní hodnoty ragby a ukázat silné kolektivní vedení v nejlepším zájmu hry.“

Organizace SANZAAR sdružuje tyto země jižní polokoule: Jižní Afriku, Nový Zéland, Austrálii a Argentinu, zatímco Six Nations zahrnuje Anglii, Skotsko, Irsko, Wales, Francii a Itálii.

O Autorovi

Redakce

Další články autora