Čtení na zimu: RWC ve filatelii

21. listopadu 2018 (19:06)

NezařazenéZpravodajství

Jiří Kotlový, dnes jednadevadesátiletý pamětník počátků zlínského ragby, hráč a dlouholetý trenér a funkcionář, autor klubové ročenky Životopis zlínského rugby 1944-1994 a publikace Povídání o rugby je také filatelistou, který se zaměřuje na sbírání známek a poštovních celin, a ten nám poslal snímek aršíku japonské pošty k RWC 2019, čímž nás inspiroval k přehlídce známek a obálek 1. dne k jednotlivým mistrovstvím světa od roku 1991.

Za první mistrovství se oficiálně považuje světový turnaj, který společně pořádal Nový Zéland a Austrálie v roce 1987, ale ten v době svého konání nebyl za mistrovství považován, tedy tak nějak zkušebně, zúčastněné země dostaly k účasti na mistrovství pozvánku, až později byl prohlášen za první oficiální mistrovství světa. Proto ani žádná země k turnaji žádnou známku nebo obálku prvního dne nevydala. To spíš takové známky vydaly ze spekulativních důvodů po mistrovství některé země, třeba Togo.

To druhé mistrovství v roce 1991 pořádané sdružením zemí (Anglie, Francie, Irsko, Skotsko, Wales) už mělo z filatelistického hlediska větší ohlas a většina pořadatelských zemí známky a obálky vydala.

V dalších letech při dalších mistrovstvích už byly známky a obálky, někdy i ve spojení s mincí, vydávány zcela samozřejmě, neboť jak známo, jde o docela velký byznys. Však také Jiří Kotlový, známý pod přezdívkou Dědek, upozorňuje, že známky k mistrovství vydávají i nezúčastněné země, jako například po mistrovství 2011 vydala známku Guinea.

RWC 1991 Evropa

RWC 1995 Jižní Afrika

RWC 1999 Wales

RWC 2003 Austrálie

RWC 2007 Francie

2011 Nový Zéland

RWC 2015 Anglie

RWC 2019 Japonsko

O Autorovi

Redakce

Další články autora