MATERIÁLY ČLENSKÉ SCHŮZE 2018

 

Zpráva o činnosti RC za rok 2017
Strategický plán rozvoje RC Havířov na léta 2017-2020
   
Plnění termínového plánu činnosti na rok 2017
Projekt rozvoje mládežnického ragby v RC havířov na léta 2017-20026
   
Plnění usnesení 21. členské schůze RC Havířov (2017)
Plán činnosti RC Havířov na rok 2018
   
 
Usnesení 22.členské schůze RC Havířov (2018)

 

 

 


MATERIÁLY ČLENSKÉ SCHŮZE 2017

 

HODNOCENÍ PLÁNŮ A USNESENÍ ČS

 

Hodnocení plnění Strategického plánu RC Havířov na léta 2014-2017
Hodnocení plnění revidovaného Projektu rozvoje
mládežnického ragby na léta 2007-2017
   
Plnění termínového plánu činnosti na rok 2016
Plnění usnesení členské schůze 2016