The Weather Channel

Za rok na Havaj
Pá, 19.Srpen 2011 v 18:28
Autor: Frigo
Za rok na Havaj
 
Před nějakým časem, když redakce neměla připojení k internetu, zveřejnil Frigo informaci o zájezdu veteránů na Havaj na World Vintage Rugby Carnival. Protože se několik lidí na podmínky zájezdu dotazovalo, zveřejňujeme informaci ještě jednou, tentokrát doplněnou o zvací dopis s fotografiemi z místa a hlavně úplnou informací od hlavního organizátora zájezdu Laca Smičky. Náhodou jsme zjistili, že zvací dopis přišel na adresu našeho klubu a tak jsme se zeptali sekretáře RC Karla Gamana, jak to vlastně pokračovalo: „Bylo mi jasné, že klub takovou akci nemůže organizovat,“ říká Karel,“ale Moravskoslezští orli s výpomocí dalších českých veteránů by to zvládnout mohli. A tak jsem dopis přeposlal Lacovi Smičkovi do Olomouce s hecířskou otázkou: ‘Tak co, jedem na Havaj?’ a Laco se toho chytil.“
Dear Karel
Aloha from the World Vintage Rugby office. After 3 Vintage Rugby Carnivals in the southern hemisphere we thought it was time to head north in search of some different scenery – sea, beaches and sunshine to compliment the rugby. So we’re off to Hawaii where the 5th World Vintage Rugby Carnival will be staged from September 23-30, 2012.

Vintage Rugby is all about having fun and the 7-day carnival in paradise, for players over 35, includes 3 playing days, 2 lavish social functions and an exciting mid-week excursion. Package prices are all inclusive – there are no extra charges. Plus there will be a comprehensive sightseeing program. And of course every night there will be any number of dining and social options all within walking distance of your accommodation. The matches will be played at Queen Kapiolani Park under the majestic Diamond Head a stone’s throw from the world famous beaches of Waikiki and walking distance from our selected hotels. Attached is a photo showing the location of the hotels to Kapiolani Park.

Full details are on our website www.vintagerugby.com  and registration can be completed online.

We hope that Havírov Masters will seriously consider joining us for what we know will be a memorable week of rugby in Hawaii. Register now to avoid disappointment!

Best wishes

Paul Gleeson
Carnival Director
 
 
 
 
  Dear Karel
Aloha (Ahoj) ze sekretariátu World Vintage Rugby Carnival. Po 3 ročnících ragbyových karnevalů na jižní polokouli jsme si mysleli, že je čas zamířit na sever a vyhledat nějakou jinou scenérii - moře, pláže a slunce na počest rugby. Takže zveme na Havaj, kde od 23. do 30. září uskuteční 5. World Vintage Rugby Carnival.

World Vintage Rugby Carnival je o zábavě. Sedmidenní karneval pro hráče starší 35 let včetně v ráji. Tři hrací dny, uprostřed týdne dva bohaté a vzrušující společenské výlety.
Balíček cen je all inclusive - nejsou žádné další poplatky. Navíc bude komplexní poznávací program. A samozřejmě každý večer máte možnost navštívit libovolný počet restauračních a společenských zařízení v docházkové vzdálenosti od míst ubytování. Zápasy se budou hrát na Queen Kapiolani Park pod majestátní Diamond Head co by kamenem dohodil od světově proslulé pláže Waikiki a v docházkové vzdálenosti od vybraných hotelů. V příloze je fotografie ukazující umístění hotelu Kapiolani Park.

Podrobnosti jsou na našich webových stránkách www.vintagerugby.com  a registrovat se můžete online.

Doufáme, že Havírov Masters budou vážně uvažovat o naší nabídce a přijedou strávit nezapomenutelný týden rugby na Havaji. Zaregistrujte se hned, abyste se vyhnuli zklamání!

Všechno nejlepší

Paul Gleeson
Carnival Director
 

POZOR! POZOR! POZOR! DŮLEŽITÉ
Ve dnech 23. – 30. září 2012, se bude konat Havajských ostrovech na plážích Waikiki 5.světový ragbyový veteránský festival. Na tento festival jsme dostali oficiální pozvání jako Moravskoslezští orli. Po zvážení finanční náročnosti jsme usoudili, že bychom se přihlásili a to jsme též udělali. Počítáme maximálně s 50 účastníky. Samozřejmě, že většina by měla být hráčů ale je možno přihlásit i osobu sobě blízkou (manželku, milenku, tchýni apod.). Pojedeme jako MSO, takže zase pro naši havířovskou část tolik míst není (max. 17 osob). Když bude více přihlášených, bude se hodnotit jejich zájem o dění v OB během roku.

Cena letenky a ubytování by neměla přesáhnout40 000,- Kč na osobu. Platby by se prováděli postupně během roku v předem určených termínech. Veškeré zařizování kolem cesty se uvolili provést kamarádi z Olomouce a budou nás průběžně informovat.

První platbu je třeba provést do konce července a to 200,- US dolarů tj. asi 3600,- Kč na osobu, jako zálohu na ubytování. Veškeré informace podá Frigo.

ZÁJEMCI HLASTE SE OKAMŽITĚ FRIGOVI NA TEL: 603 540 030, NEBO NA EMAIL: [email protected]