Rugby Club Havířov, zapsaný spolek, obdržel na rok 2017 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech finanční dotaci v celkové výši 216 000 Kč na projetované náklady ve výši 311 000 Kč.