Collapse Statistika
Přístupy:
Aktuálně je zde: lidí
Collapse Ragbisté roku 2017
 

Collapse Nabízíme
Půjčování vlajek
10 Kč/den
Collapse Bazar - prodám
Tyto nové kopačky a mnoho dalších věci nyní najdete v rubrice 
Collapse Neschází ti něco?
The Weather Channel

Rozpis M ČR 2006-2007
Ne, 15.Říjen 2006 v 14:36
Autor: (red)
ROZPIS MISROVSTVÍ ČR RUGBY "7" MUŽŮ
PRO ROK 2007

Pořádající složka: ČSRU

A - Všeobecná ustanovení

1. Název soutěže: Mistrovství České republiky v rugby "7" 2007
2. Řízení soutěže: STK ČSRU (dále jen STK)
3. Pořadatel: Kluby a oddíly rugby,jež se k pořadatelství přihlásí a jsou STK ČSRU vybrány
4. Termíny: 28. září, 15.října 2006
13. května 2007 – Finálový turnaj: 01.07.2007.
5. Místo turnaje: Hříště rugby pořádajícího klubu
Čechy   : 28.09.2006 (????), 15.10.2006 (????) Do dnešního dne se nikdo nepřihlásil !!!!
Morava: 28.09.2006 (SK Zlín), 15.10.2006 (RC Havířov)
6. Účastníci soutěže: Kluby a oddíly ČSRU, které se na jednotlivé kvalifikační turnaje přihlásí a absolvují je. Finálový turnaj: 6 – 8 mužstev(určí STK ČSRU) , která získají na kvalifikačních turnajích největší počet
bodů.
Přihlášená mužstva: RC Říčany, RC Praga, RC Tatra, Slavia Praha, RK Petrovice
RC Havířov, SK Zlín, JIMI Vyškov, Sokol M. Hory
7. Pořadí utkání: Podle Bergrových tabulek pro daný počet startujících mužstev.
Pro finálový turnaj vydá STK ČSRU samostatný rozpis, jež bude obsahovat pořadí a časy utkání.
8. Hospodářské náležitosti: Kluby startují v soutěži na vlastní náklady. ČSRU hradí pořádajícím klubům pouze cestovní náklady rozhodčích a ošatné.

B - Technická ustanovení

9. Předpis: Hraje se dle platných pravidel rugby, jejich doplňků, platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a ustanovení tohoto rozpisu.
10. Startují: Hráči, kteří ke dni utkání dovršili věk 18 let (dle čl.131 SŘR) a starší. Hráči mladší 18 let mohou startovat pouze tehdy, splní-li podmínky dle článků 140, 141, 142 SŘR.
11. Podmínky účasti pro klub: Klub musí splnit podmínky čl.33 a), 35, 36, 38 SŘR. STK ČSRU
V turnaji může mít mužstvo pouze 12 hráčů, z nichž v jednom utkání může startovat 10.Každé mužstvo předloží licence svých hráčů ke kontrole STK a zároveň vypíše příjmení, jméno a č. licence do jednoho zápisu o utkání. Kontrolu bude provádět STK nebo přítomní rozhodčí, ale nejpozději 20.minut před prvním utkáním mužstva v turnaji !!!
12. Systém soutěže: Hraje se ve dvou skupinách (Čechy a Morava), každý s každým jednokolově.
Utkání ve skupinách jsou hrána 2 x 7 min. poločas 3 min. Pouze ve finálové skupině je finále hráno 2 x 10 min. a poločas 3. min..
13. Hodnocení soutěže a výsledků:
V základních skupinách - O pořadí rozhoduje:

a) Vyšší počet položených pětek
b) Je-li a) stejné pak rozhoduje lepší rozdíl položených a inkasovaných pětek
c) Je-li a),b) stejné pak rozhoduje vzájemný zápas
d) Je-li a),b),c) stejné pak rozhoduje lepší rozdíl celkového skóre
e) Je-li a),b),c),d) stejné pak rozhoduje los

V zápasech o pořadí:
V případě nerozhodného výsledku v normální hrací době následuje prodloužení 5 minut. V něm se hraje do prvního bodování - "rychlá smrt". Pokud se nerozhodne v prvních 5 minutách, přidávají se po 2 minutách přestávky další a další prodloužení 5 min. až do rozhodnutí.
V kvalifikačních turnajích získávají mužstva následující počty bodů:
1. 15 bodů
2. 12
3. 10
4. 9
5. 8
6. 7
7. 6
8. 5

14. Námitky: Podávají se a vyřizují dle čl. 151,152,153,154,155,156,163 a 164 SŘR ČSRU.
15. Titul a ceny: Vítěz soutěže získá titul „Mistr České republiky v rugby "7" mužů pro rok 2007“
Prví tři mužstva dostávají pro hráče medaile.
16. Mistr ČR rugby "7" 2006: Rugby Club Havířov

V Říčanech dne 18.09.2006

Jiří Štuksa
předseda STK ČSRU
Collapse Najít na stránkách
Collapse Partneři
Collapse Máme 50 let - klikni na logo
Collapse Rugby v TV
Collapse Podpořili naše projekty
Collapse Zveme vás
Collapse Přidej se k nám
Collapse Pozvánka pro veterány