MATERIÁLY ČLENSKÉ SCHŮZE 2017

 

HODNOCENÍ PLÁNŮ A USNESENÍ ČS

 

Hodnocení plnění Strategického plánu RC Havířov na léta 2014-2017
Hodnocení plnění revidovaného Projektu rozvoje
mládežnického ragby na léta 2007-2017
   
Plnění termínového plánu činnosti na rok 2016
Plnění usnesení členské schůze 2016